Nagy Péter lp. kibúcsúztatása

November 11-én két presbiter házaspár vett részt Nagy Péter, budafoki lelkipásztor kibúcsúztatásán. A nyugdíjba vonuló lelkipásztort, mint testvérgyülekezetünk lelkipásztorát ismerhettük meg 16 évvel ez előtt. A rendezvénysorozat délelőtt 10. órakor Nagy Péter utolsó szolgálatával kezdődött, melyen ...

Egyháztörténeti vetélkedő

2018 november 4-én a Kádár Márton Általános Iskola, a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye és gyülekezetünk közös szervezésében zajlott az egyházmegyei egyháztörténeti vetélkedő. 24 Maros megyei csapat jelenkezett a rangos eseményre amelynek témája: "Református fejedelmek" volt. A verseny szoros volt, végül a ...

Gyermekkórus

Már több ideje terveztük gyülekezetünkben egy gyermekkórus elindítását. A vallásórára szépszámban járó gyerekek nagyon jó alapot képeztek erre nézve. Miután Zoltáni Attila kántor urunk gyülekezetünkbe érkezett, egyre közelebb kerültünk ahhoz, hogy ez az óhajunk is teljesüljön Isten ...

Holland ifi látogatása

2018. október 20-25 között az ifi vendégei voltak az amersfoorti testvérgyülekezet ifjúsági csoportjának tagjai. Hosszas előkészület és imádkozás előzte meg találkozásunkat, ugyanis sok áldást reméltünk ettől az együttléttől. Találkozásunk témája: „A hit gyakorlatban”. Szerettünk volna ...

Újabb elektromos kerekesszék

Újabb elektromos kerekesszéket adtunk át! Gyülekezetünk diakóniai szolgálatának célja, hogy minél több fogyatékkal vagy betegséggel élő testvérünknek adjuk vissza az életkedvét és győzzük meg arról, hogy jöjjön ki a házból, jöjjön közénk, jöjjön Krisztus közelébe! A mi Krisztusunk az ...

Életlánc Program - Mezőbodon

2018 október 7-én Mezőbodonba látogatott gyülekezetünk kórusa. A látogatásra a Reformáció 500. évfordulója alkalmából útnak indított Életlánc Program kapcsán került sor. Az ünnepi istentiszteleten Kovács Tibor lelkipásztor hírdette Isten igéjét, hansúlyozva, hogy Krisztus megváltása ...

Életlánc Program - 2018

2018. szeptember 23-án gyülekezetünkbe látogatott a mezősámsondi gyülekezet küldöttsége. A találkozásra a Reformáció 500-ik évfordulója alkalmából indított Életlánc Program keretében került sor. A program célja az egymás hite által való épülés és a hitélet kölcsönös ...

Vakációs Bibliahét - 2018

A nyári vakáció utolsó hetében zajlott a gyerekek számára szervezett „Bibliahét”. A várva-várt rendezvény több mint 130 gyereket csalogatott délutánról délutánra a templom udvarára. Bibliai állatokkal ismerkedve loptunk a jelenlévők szívébe egy-egy tanulságos bibliai történetet. Megtanultuk, hogy Isten küld, ...

Festőtábor - 2018

2018 szeptember első hetében zajlott gyülekezetünkben a Maros-Mezőségi Művésztelep által szervezett festőtábor. Maros megyében a változásokat követően, Panitban került megrendezésre az első festőtábor 1997-ben. Azóta, egy rövidebb megszakítást kívéve, évről évre gyülekezetünk ad otthont ennek a rendezvénynek. A tábor ...

Idősek vasárnapja

2018 újkenyér ünnepén került sor gyülekezetünkben az idősek vasárnapjára. A délutáni istentisztelet keretében fogadtuk idős testvéreinket. Kovács Tibor lelkipásztor a Zsolt. 128,5 alapján hangsúlyozta, hogy Isten szeretete életünk minden szakaszában meg tud örvendeztetni bennünket. Nem csak az ifjúkornak vannak örömei, nemcsak ...