GENEZÁRET TÚRA 2022 - Fontos infók

GENEZÁRET TÚRA – 2022 Kedves túrázók! Az alábbiakban szeretnék pár fontos infót szolgáltatni a túrázáshoz. Ez a biciklitúra a Mezőpaniti Református Egyházközség nyári ifjúsági missziós programja keretében valósul meg és kizárólag gyülekezetünk ifi csoportjainak a tagjait érinti. A ...

Mezőpaniti testvérgyülekezetünk új templomot épít

Már tavaly márciusban, Zürichben, a Bullinger Henrik tiszteletére tartott nemzetközi konferencián is elmondhattam, hogy amíg Európa nyugati, gazdagabb részében funkciót váltanak a keresztyén templomok: lesz belőlük hangversenyterem, múzeum, vendéglő, netán mecset, vagy éppen lebontják őket, ugyanakkor nálunk, a Kárpát-medencében öt ...

Gondolatok a koronavírusról

Első gondolatom bizony az, hogy „de jól meglettünk volna nélküle." Kétségtelenül nem hiányzott senkinek, sem a jómódúaknak, még kevésbé a szűkölködőknek. Amikor először ismerkedtünk a fogalommal, meglehetősen távolinak tűnt, hiszen először Kínában jelentkezett. Akkor még azt reméltük, távol is marad tőlünk. Nem ...

Húsvéti úrvacsora menete

1. Apostoli köszöntés: 2. Gyülekezeti ének (236. dicséret): Krisztus feltámadott... https://soundcloud.com/reformatusegyhaz/krisztus-feltamadott Krisztus feltámadott, Kit halál elragadott, Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vígaszunk, Alleluja! Ha ő fel nem támad, Nincs többé bűnbocsánat, De él, ezért szent nevét, Zengjük ő ...

Húsvét - Kik úrvacsorázhatnak?

Kedves Testvéreim az Úrban! Az Erdélyi Református Egyházkerület és a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye gyülekezeteivel egyetértésben, mi is a Húsvét ünnepe első napján, a Duna Televízióban 10 órától közvetített református családi istentiszteletbe fogunk bekapcsolódni. Erre nézve szól majd a ...

Temetésekkel kapcsolatosan

Kedves Testvéreim az Úrban! “Ha megtelik szívem aggodalommal, vígasztalásod felüdíti lelkemet.” Zsolt. 94,19 Bizonyára senkinek sem újdonság, hogy a járványra való tekintettel sokminden megváltozott. Katonai rendelet szabályozza az egyházi temetések megtartását is, amit mindannyiunknak szigorúan be kell tartani! A rendelet szerint a ...

Szolgálatok és alkalmak a járvány idején

Kedves Testvéreim az Úrban! A koronavírus miatt kialakult helyzetre való tekintettel, gyülekezetünk presbitériuma újra kellett gondolja az elmúlt héten hozott határozatát, és az új helyzethez és kormányrendeletekhez alkalmazkodva a következő döntést hozta: 1. FONTOS!!! Gyülekezetünk presbitériuma 2020. március 23-29. között bőjtöt ...

Istentiszteleti alkalmaink a veszélyhelyzet idején

A koronavírusra és az emiatt kialakult helyzetre való tekintettel szeretném a paniti református gyülekezet tagjainak tudomására hozni a presbitérium döntését, amelyet Isten Igéje, az állami rendelkezések és az Erdélyi Református Egyházkerült ajánlásai alapján hozott meg. Kijelentjük, hogy mindig és minden helyzetben „Isten ...

Budafok - Leszkészi beiktatás

2019 április 6-7-én került sor a budafoki testvérgyülekezetben Szász Lajos újjonnan megválasztott lelkipásztor beiktatására. Gyülekezetünket Kovács Tibor lelkipásztor, Kovács Sarolta tiszteletes asszony, Adorjáni Béla gondnok úr és Adorjáni Gyöngyi gondnok asszony képviselte az ünnepi eseményen. Az igei szolgálatot ft. ...

Március 15.

2019. március 15-én a mezőpaniti református templom előtti téren gyűlt össze Mezőpanit apraja-nagyja megünnepelni a magyar forradalom és szabadságharc emléknapját. Az ünnepségen igei beszédet tartott Kovács Tibor lelkipásztor. Ünnepi hangnemben köszöntötte az egybegyűlteket Bodó Előd Barna polgármester úr, Császár Károly Zsolt ...