Újabb diakóniai szállítmány érkezett gyülekezetünkbe

2017 novemberében a Marosvásárhelyi CE Ház és Hermann Metelerkamp úr jóvoltából újabb diakóniai szállítmány érkezett gyülekezetünkbe az otthoni beteggondozói szolgálatunk számára. Ágyakat, kerekes székekek, mankókat, különféle eszközöket és fogyóanyagokat adtunk át ...

Látogatás a kiskapusi idősek és fogyatékkal élő fiatalok otthonába

2017 november 27-én gyülekezetünk nőszövetségének küldöttsége látogatást tett a kiskapusi idősek és fogyatékos fiatalok otthonába. A gyülekezetünk asszonyai által sok szeretettel készített süteményeket 100 dobozba csomagolva juttattuk el az otthon lakóinak, együtt azokkal a kézimunkákkal, amelyek a hétfő esti alkalmakon ...

Kárpát - Medencei Imanap

2017 december 2-án a hagyományos Kárpát-Medencei Imanapnak adott otthot gyülekezetünk. A Maros- Mezőségi Református Egyházmegye nőszövetségének 92 tagja gyűlt össze Mezőpanitban imádkozni a Kárpát-Medencében élő magyar nemzetünkért, gyülekezeteinkért, a magyar családokért és iskolákért. Az alkalmat Nagy Lilike ...

Budafoki testvéreink látogatása

2017 nevember 17-19. között gyülekezetünkbe látogatott a budafoki testvérgyülekezetünk egy kis küldöttsége, és elhozták a minden év végén várva –várt Bibliaolvasó Kalauzokat. A találkozás kapcsán jó volt megosztani örömeinket, de harcainkat is. Minden alkalommal jóleső érzés megtapasztalni azt a több ...

A biznyságtevők fellege vesz körül minket

Az elmúlt vasárnap, a Zsidókhoz írt levelet idézve, a bizonyságtevők egész fellege vett körül minket. A délelőtti istentiszteleten dr. Bartha Csilla sebészorvos tett vallást Isten megváltó munkájáról életében, valamint arról, hogy Krisztus hogyan gyógyít szeretettel Ugandában. A doktornő hihetetlen lelkesedéssel számolt be ...

60 évesek találkozója

Október 21-én, a szombat esti istentiszteleten találkozott a 60 évesek generációja. Kovács Tibor lelkipásztor arra hívta fel az ünneplő sereg figyelmét, hogy mindenki az Isten előtti hálaadás hangján szólaljon meg a nehézségek és a próbatételek ellenére is. „Meg kell köszönni Isten megtartó kegyelmét, ...

Reformaraton 500

2017. október 19-én, kora hajnalban érkezett Mezőpanitba a Reformaraton 500 csapata. A maraton október 1-én Wittenbergből indult azzal a céllal, hogy minél több gyülekezetbe eljuttassák Luther Márton 95 tételét. Reggel, fél nyolckor, gyülekezeti tagok és több mint 30 konfirmandus izgatottan várta Bardócz Csaba szervező lelkipásztort és lelkes ...

II. Rákóczi Ferencz szobrának felavatása

2017 október 14-én II. Rákóczi Ferenc félalakos bronz szobrának avatására került sor Mezőpanitban. A szobor Pogány Gábor Benő, szolnoki szobrász munkája és az NKA valamint helyi adományozók támogatásával készülhetett el. A szobor a Mezőpaniti Polgármesteri Hivatal kertjében kapott helyet. Az avatáson részt vett Balogh ...

Látogatás Mezősámsondra

2017. október 8-án, a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye által szervezett Reformációi Életlánc Program keretében gyülekezetünk ünnepi látogatásra volt hivatalos a mezősámsondi templomba. Kórusunk, valamint a presbitérium képviselte egyházközségünket. Kovács Tibor tiszteletes úr hírdette az igét, kiemelve, ...