Nagy Péter lp. kibúcsúztatása

November 11-én két presbiter házaspár vett részt Nagy Péter, budafoki lelkipásztor kibúcsúztatásán. A nyugdíjba vonuló lelkipásztort, mint testvérgyülekezetünk lelkipásztorát ismerhettük meg 16 évvel ez előtt. A rendezvénysorozat délelőtt 10. órakor Nagy Péter utolsó szolgálatával kezdődött, melyen a szolgálat fontosságáról tanított. Ezt követte délután 3. órakor a kibúcsúztatási ünnepély, mely Szabó István püspök úr áhitatával kezdődött. A köszöntések sorában gyülekezetünk is helyet kapott, ahol Nagy Ferenc presbiter testvérünk felolvasta Kovács Tibor lelkipásztor gyülekezetünk nevében írt üzenetét. Ezt követte este 7. órától egy közös vacsora, ahol tovább folytatódott a köszöntések sorozata. Az újjonnan megválasztott lelkipásztor, Szász Lajos életére és szolgálatára Isten gazdag áldását kértük.

Nagy Ferenc presbiter

Alábbiakban Kovács Tibor lelkipásztor köszöntő levele:

Nagytiszteletű Lelkipásztor Testvérem! Kedves Péter!

Kedves Budafoki Testvéreink!

E rendkívüli esemény alkalmából engedjétek meg, hogy egy olyan bibliai igével köszöntselek titeket, amely az elmúlt több mint 25 év alatt mindig jellemző volt a két gyülekezet és a lelkipászorok testvéri kapcsolatára: „Egymás terhét hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét." Galata 6,2. Az „egymáshoz" - amint az ige fogalmaz – mindig két személyre van szükség. Olyanokra, akik látni akarják a másik terhét és készek megkérdezni, hogy mi az amit elkérhetek a terhedből, hogy a sajátom ellenére, segítsek a tiedet hordozni. Köszönjük, hogy ilyen értelemben egymásnak adott minket az Isten. Ezen a különleges napon viszont szeretném Isten után megköszönni, kedves Péter, neked is, hogy ennek a testvéri kapcsolatnak mindvégig igazi őrállója voltál. A mezőpaniti gyülekezet nevében hálát adok azért, hogy ezernyi elfoglaltságod ellenére, gondolataidban és imádságaidban mindig volt számunkra is hely. A találkozások élményt jelentettek, mert ezek voltak a közös teherhordozás mellett a szeretet törvényének legszebb megélései. Gyülekezetem lekipásztoraként, külön köszönettel tartozom azért a lelki kenyérért, amely a budafoki testvérek jóvoltából került minden évben a paniti hívek asztalára, gondolok itt arra az évenkénti több száz Bibliaolvasó Kalauzra, amely mindmáig összeköti és erősíti gyülekezetünket a Krisztus követésében.

Kedves Péter, most amikor kifele tekintve, szeretett gyülekezeted küszöbén állsz, annyit szeretnék még a szívedre helyezni, hogy ami minket illet, a Krisztus törvényét hűséggel megtartottad, mert mindvégig éreztük szeretetedet. Ne felejtsd el, hogy bár a mai nappal hivatalosan nyugdíjba volnulsz, futásodat még nem végezted el. Isten kezében továbbra is rendkívül értékes eszköz maradsz, s kívánjuk, hogy újjászülő Krisztusod használjon életed végéig, s adjon neked jó testi egészséget, lelkileg pedig erőt a kereszthordozásban.

Isten áldja meg a budafoki gyülekezetet, újjonnan megválasztott lelkipásztorát és mindennémű terveteket, amelyek által Isten országát építeni akarjátok.

Mezőpanit, 2018. november 8.

Testvéri köszöntéssel,

Kovács Tibor lelkipásztor