Idősek vasárnapja

2018 újkenyér ünnepén került sor gyülekezetünkben az idősek vasárnapjára. A délutáni istentisztelet keretében fogadtuk idős testvéreinket. Kovács Tibor lelkipásztor a Zsolt. 128,5 alapján hangsúlyozta, hogy Isten szeretete életünk minden szakaszában meg tud örvendeztetni bennünket. Nem csak az ifjúkornak vannak örömei, nemcsak élete erejében lehet bolgog az ember, hanem „életünk minden idejében megáld az Úr”. Az időskorban érkező áldás is öröm, még akkor is, ha sok nehézség között érkezik. A lelkipásztor hangsúlyozta, hogy gyülekezetünknek szüksége van az időseire, a sok nehézségben megpróbált hitükre, a gazdag élettapasztalatból fakadó bölcsességükre, ezért ne érezzék magukat soha fölöslegeseknek. Délután is megterítettük az Úr asztalát, majd az úrvacsorai közösséget követően szeretetvendégségre került sor a gyülekezeti házban. Az ífjak énekkel és verssel köszöntötték az ünnepelteket, de z idősebb testvérek közül is akdtak szép számmal, akik egy ének, egy szép gondolat, vagy köszöntés erejéig magukhoz ragadták a mikrofont. Külön gratuláltunk a Bartha Gergelynek és kedves feleségének, Jolán néninek, akiket a nyáron a Magyar Kormány a „A magyar népművésztek mestere” díjjal tüntettek ki Budapesten. A presbitérium virággal és bibliajelzővel ajándékozta meg a résztvevőket. Jó volt együtt lenni és együtt örvendezni az Úrban! Istené a dicsőség!