Előljárók


Kovács Tibor

lelkipásztor

Zoltáni Attila

kántor

Adorjáni Béla

gondnok

Barabási Endre

presbiter

Bodó Szabolcs

presbiter

Birton Miklós

presbiter

Deák Levente

presbiter

Kovács Alpár

presbiter

Nagy Ferenc

presbiter

Nagy György

presbiter

Nagy Károly Sándor

presbiter

Nagy Levente

presbiter

Sikó János

presbiter

Sikó Szabolcs

presbiter

Varga József Attila

presbiter

Bartha József

pótpresbiter

Szilágyi Lóránd

pótpresbiter

Szombat Csaba

pótpresbiter

Bodó Benjámin

egyházfi

Bodó Szabolcs

egyházfi

2017 Mezőpaniti Református Egyház