Előljárók


Kovács Tibor

lelkipásztor

Zoltáni Attila

kántor

Adorjáni Béla

gondnok

Barabási Antal

presbiter

Bartha Albert

presbiter

Bartha József

presbiter

Bodó Szabolcs

presbiter

Bodó Szabolcs

presbiter

Deák Levente

presbiter

Nagy György

presbiter

Nagy Levente

presbiter

Sikó János

presbiter

Sikó Szabolcs

presbiter

Varga József Attila

presbiter

Varró Ernő-István

presbiter

Bartha Sándor-Attila

pótpresbiter

Kovács József

pótpresbiter

Szilágyi Lóránd

pótpresbiter

Bartha Szabolcs

egyházfi

Bodó Benjámin

egyházfi

2017 Mezőpaniti Református Egyház