Diakónia

,,Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál.” Lk. 22,27

Krisztus földön töltött évei alatt látta, a sok nyomorúságot, betegséget, szegénységet és egyéb kereszteket, amit sok-sok embernek közülünk testében-lelkében ma is hordoznia kell. Jézus erre egyetlen megoldást látott, hogy elmegy, hogy helyet készítsen nekünk, hogy ahol Ő van mi is ott lehessünk. Ahol megígérte, hogy semmi sem lesz mindabból, ami itt a földi életben ránk nehezedik, megkeserít: sem betegség, sem könny, sem gyász, … sem halál… ott Ő lesz minden mindenekben. De mi van addig, amíg hozzá elérünk? Amíg Jézus velünk volt, sebeket gyógyított, vígasztalt, lábat mosott, s végül életét adta másokért. Ez volt az Ő szolgálata. Erre mondta: ,,Mert példát adtam néktek, hogy a miképen én cselekedtem veletek, ti is akképen cselekedjetek.” Jn. 13,15. Nekünk is vannak betegeink, öregjeink, vígasztalásra váró testvéreink, szegényeink, s Jézus példájára szolgálunk nekik. 2017. május 13-án elindítottuk a házi-beteg gondozói szolgálatot, folyamatosan figyelünk szegényeinkre és rendszeresen összegyűjtjük öregjeinket. Legyen mindenért Istené a dicsőség!