Szeress és szolgálj!

Karácsony számunkra az egymásra való odafigyelést is jelenti. Ezt Krisztustól tanultuk, aki azért jött közénk, hogy szolgáljon és életét adja másokért. Gyülekezetünk ebben az évben is részt vett a Dorcas egyesület „Kék veder” programjában, és Isten iránti hálából, lelkes gyülekezeti tagoknak ...

Diakónia - Karácsonyi együttlét

2016 karácsonyán csak Kovács Tibor lelkipásztor testvérünk vett részt gyülkezetünk részéről a Diakónia Alapítvány karácsonyi ünnepélyén. Isten végtelen szeretetének köszönhetően az idén már gyarapodhatott küldöttségünk mert folyó év tavaszán egy nagy összefogással Panit ...

Adni jó!

„ Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.” Zsolt 16, 8 A karácsony egyik legfontosabb üzenete: ADNI. Krisztus nem azért jött közénk, hogy kérjen, hanem azért, hogy adjon. Adjon a betegeknek gyógyulást, az elkeseredett embernek reménységet, a bátortalannak erőt, ... semmink nincs amit ne Tőle kaptunk volna. Amikor legutóbbi diakóniai ...

Karácsonyi ünnepély

Az elmúlt napokban, hetekben nagyszerű érzés volt látni azt a lelkesedést amellyel gyülekezetünk különböző csoportjai készültek és készülnek a karácsonyra. Ünnep szombatján 18 órától egy szép és felemelő Krisztus dicsőítésre készülünk mindannyian: gyerekek, konfirmandusok, ifisek, presbiterek, kórustagok, ...

Budafoki testvéreink látogatása

2017 nevember 17-19. között gyülekezetünkbe látogatott a budafoki testvérgyülekezetünk egy kis küldöttsége, és elhozták a minden év végén várva –várt Bibliaolvasó Kalauzokat. A találkozás kapcsán jó volt megosztani örömeinket, de harcainkat is. Minden alkalommal jóleső érzés megtapasztalni azt a több ...

Kárpát - Medencei Imanap

2017 december 2-án a hagyományos Kárpát-Medencei Imanapnak adott otthot gyülekezetünk. A Maros- Mezőségi Református Egyházmegye nőszövetségének 92 tagja gyűlt össze Mezőpanitban imádkozni a Kárpát-Medencében élő magyar nemzetünkért, gyülekezeteinkért, a magyar családokért és iskolákért. Az alkalmat Nagy Lilike ...

Látogatás a kiskapusi idősek és fogyatékkal élő fiatalok otthonába

2017 november 27-én gyülekezetünk nőszövetségének küldöttsége látogatást tett a kiskapusi idősek és fogyatékos fiatalok otthonába. A gyülekezetünk asszonyai által sok szeretettel készített süteményeket 100 dobozba csomagolva juttattuk el az otthon lakóinak, együtt azokkal a kézimunkákkal, amelyek a hétfő esti alkalmakon ...

Újabb diakóniai szállítmány érkezett gyülekezetünkbe

2017 novemberében a Marosvásárhelyi CE Ház és Hermann Metelerkamp úr jóvoltából újabb diakóniai szállítmány érkezett gyülekezetünkbe az otthoni beteggondozói szolgálatunk számára. Ágyakat, kerekes székekek, mankókat, különféle eszközöket és fogyóanyagokat adtunk át ...

Bizonyságtétel sorozat fiataloknak

Jakab apostol rendkívül nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a Krisztus kegyelme által megújult hitnek kell legyenek cselekedetei, gyümölcsei. Az ige tanulmányozása mellett fontosnak tartottuk, hogy hívjunk meg a vasárnap esti ifire Reformáció és karácsony között olyan bizonyságtévőket, akik életükben komolyan vették az igét és cselekedetekre ...

A biznyságtevők fellege vesz körül minket

Az elmúlt vasárnap, a Zsidókhoz írt levelet idézve, a bizonyságtevők egész fellege vett körül minket. A délelőtti istentiszteleten dr. Bartha Csilla sebészorvos tett vallást Isten megváltó munkájáról életében, valamint arról, hogy Krisztus hogyan gyógyít szeretettel Ugandában. A doktornő hihetetlen lelkesedéssel számolt be ...