Imahét 2018 - beszámoló

2018. jan. 22-28 között zajlott gyülekezetünkben az Egyetemes Imahét. Vendéglelkészek szolgálata által gyarapodhattunk lelkiekben és lehetőséget kaptunk Istentől arra, hogy gyülekezetünk kis csoportjai bemutatkozzanak. Hétfőn a nőszövetség, kedden és szerdán a kórus, csütörtökön a fiatalok, pénteken a házasok, szombaton pedig a Szela ...

Bonus Pastor - Országos találkozó

2018 jan. 19-21 között gyülekezetünkben zajlott a Bonus Pastor Alapítvány Országos Találkozója. Előadások, szolgáltok, beszámolók és bizonyságtételek várták az izgalmasnak ígérkező téma köré a résztvevőket. " A reménység fogjai" címmel, a Róm. 12. része alapján a reménységben ...

Ünnepi istentiszteletek időpontja

Dátum Alkalom Időpont Szolgál Dec. 24 Advent IV. vasárnapja de. 1100 lp. Kovács Tibor Dec. 24 Szenteste 1800 lp. Kovács Tibor Dec. 25 Ünnep I. napja de. 1100 lp. Kovács Tibor Dec. ...

Karácsonyi üdvözlet

Ki fekszik a jászolban? Kedves barátom, ilyenkor karácsonyhoz közeledve a reklámoknak, különféle Tv műsoroknak, iskolai és templomi szerepeknek köszönhetően előtérbe kerülnek az ünneppel kapcsolatos szinte közhelyként ható igazságok: „ legyünk jobbak”, „szeressük egymást, mert karácsony a szeretet ünnepe”, „legyen ...

Adni jó!

„ Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.” Zsolt 16, 8 A karácsony egyik legfontosabb üzenete: ADNI. Krisztus nem azért jött közénk, hogy kérjen, hanem azért, hogy adjon. Adjon a betegeknek gyógyulást, az elkeseredett embernek reménységet, a bátortalannak erőt, ... semmink nincs amit ne Tőle kaptunk volna. Amikor legutóbbi diakóniai ...

Diakónia - Karácsonyi együttlét

2016 karácsonyán csak Kovács Tibor lelkipásztor testvérünk vett részt gyülkezetünk részéről a Diakónia Alapítvány karácsonyi ünnepélyén. Isten végtelen szeretetének köszönhetően az idén már gyarapodhatott küldöttségünk mert folyó év tavaszán egy nagy összefogással Panit ...

Szeress és szolgálj!

Karácsony számunkra az egymásra való odafigyelést is jelenti. Ezt Krisztustól tanultuk, aki azért jött közénk, hogy szolgáljon és életét adja másokért. Gyülekezetünk ebben az évben is részt vett a Dorcas egyesület „Kék veder” programjában, és Isten iránti hálából, lelkes gyülekezeti tagoknak ...

Karácsonyi ünnepély

Az elmúlt napokban, hetekben nagyszerű érzés volt látni azt a lelkesedést amellyel gyülekezetünk különböző csoportjai készültek és készülnek a karácsonyra. Ünnep szombatján 18 órától egy szép és felemelő Krisztus dicsőítésre készülünk mindannyian: gyerekek, konfirmandusok, ifisek, presbiterek, kórustagok, ...

Bizonyságtétel sorozat fiataloknak

Jakab apostol rendkívül nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a Krisztus kegyelme által megújult hitnek kell legyenek cselekedetei, gyümölcsei. Az ige tanulmányozása mellett fontosnak tartottuk, hogy hívjunk meg a vasárnap esti ifire Reformáció és karácsony között olyan bizonyságtévőket, akik életükben komolyan vették az igét és cselekedetekre ...