Életlánc Program - Mezőbodon

2018 október 7-én Mezőbodonba látogatott gyülekezetünk kórusa. A látogatásra a Reformáció 500. évfordulója alkalmából útnak indított Életlánc Program kapcsán került sor. Az ünnepi istentiszteleten Kovács Tibor lelkipásztor hírdette Isten igéjét, hansúlyozva, hogy Krisztus megváltása mindannyiunkért megtörtént, és Ő ma is hív, ma is kínálja azt az életet, amelyet hírdetünk és erősítünk egymásban. „Azért jöttünk, hogy bíztassunk titeket, hogy álljatok meg, tartsatok ki a hitben!” – mondta a lelkipásztor. A köszöntések rendjén Szántó Mihály helyi lelkipásztor köszöntötte a panitiakat, kifejezve annak az örömét, hogy egy év után viszontláthattuk egymást, ez alkalommal Mezőbodonban. Gyülekezetünk gondnoka, Adorjáni Béla az IJn. 5, 12 –vel köszöntötte a gyülekzetet: „Akié a Fiú, azé az élet: akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.” Kovács Tibor tiszteletes úr pedig gyülekzetünk nevében egy órát adott ajándékba a bodoni gyülekezetnek, amin a fent említett ige volt olvasható. A köszöntéseket követően Zoltáni Attila kántor úr vezénylésével a paniti kórus bizonyságtétele következett. Sikó Enikő asszonytestvérünk Reményik Sándor: Békesség Istentől című versét szavalta. Továbbá Barabási Beatrix, Székely Boróka és Kovács Sarolta magánpródukciója gazdagította a műsort. Az istentisztelet után szeretetvendégségre került sor. Köszönjük szépen a meleg, testvéri fogadtatást, az együttlét örömét és Isten gazdag áldását kívánjuk a mezőbodoni gyülekezet minden tagjára. Köszönjük a kórus szolgálatát és a kántor úr áldozatos munkáját! Az Úr legyen áldott!