Kórus - Az Úrnak énekelni jó!

Örömmel számolunk be mindenek előtt arról, hogy gyülekezetünk kórusa az elmúlt időben több énekelni vágyó taggal egészült ki Isten dicsőségére. A kórus létszáma lassan meghaladja a negyven főt, s érezzük, hogy egyre szebben és lelkesebben szól az ének, amely Istent dicséri. Az elmúlt két hétben ...

Anyák napja a gyülekezetben

Május első vasárnapján köszöntöttük gyülekezetünkben az édesanyákat. Kovács Tibor tiszteletes úr az Ézs. 66,13 alapján hírdette az igét: „Ahogyan az anya vígasztalja fiát, úgy vígasztallak én titeket." A lelkipásztor elmondta, hogy Isten az édesanyák szívébe helyezte azt az önzetlen szeretetet, amellyel csak ...

Frissen konfirmáltak találkozója

2018 május 13-án a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye szervezésében került sor a 2018-ban konfirmált ifjak találkozójára a várhegyi gyülekezet templomában. Gyülekezetünkből 20 frissen konfirmált fiatal és Kovács Tibor lelkipásztor vett részt a rendezvényen. Az alkalom közös dicsőítéssel kezdődött az Impro ...

Esperesi vizitáció - beszámoló

2018 május 8-án esperesi vizitációra került sor gyülekezetünkben. Nt. Jakab István esperes úr , Nagy Sándor egyházmegyei főgondnok, nt. Veress László misszió előadó, nt. Szabó Tünde katekétikai előadó és nt. Nagy Sándor számvevő érkeztek a vizitáló bizottsággal. Nt. Kovács Tibor lelkipásztor és ...

Várpalotai látogatás

2018 április 20-23 között gyülekezetünk 20 tagú küldöttsége Várpalotára látogatott az ottani testvérgyülekezet meghívására. A hét éve fennálló kapcsolat ideje alatt, a panitiak most jártak másodszor a dunántúli gyülekezetben. A több mint 11 órás út után rendkívül kedves ...

Konfirmáció 2018

Két év felkészülés után, 2018 virágvasárnapján 21 ifjú tett bizonyságot hitéről a gyülekezet és Isten színe előtt. Igazi kaland volt felfedezni Isten országát, megismerni azt a csodálatos Istent, aki életet adott nekünk. Isten kegyelme és az Úr Jézus szeretete tartsa meg az ifjakat a Hozzá vezető úton. Nagyszerű dolog ...

Nyári táborok időpontja

2018 nyarán három tábort szervezünk gyülekezetünk tagjai számára: - 2018 július 23-30 között kerül sor a családos táborra, amit gyülekezetünk házas csoportja szervez azoknak a paniti református családoknak, akik egyszerre szeretnének pihenni és Isten közelében lelkileg feltöltődni. A tábor helyszíne a bihari havasokban lévő ...

Újabb elektromos kerekesszéket adtunk át

Húsvét nagyhetében, csütörtökön reggel Hermann Metelerkamp úrnak és a Marosvásárhelyi CE Háznak köszönhetően, átadtuk gyülekezetünkben a második elektomos kerekesszéket, ez alkalommal Nagy Adorjáni Béla testvérünknek, aki egy szörnyű betegség következtében elveszítette egyik lábát. Borbély Gizella ...

Zoltáni Attila kántor úr beiktatása

2018 március 18-án ünnepélyes keretek között iktattuk be szolgálatába Zoltáni Attila kántor urat. Kovács Tibor lelkipásztor köszöntötte elsőként a frissen megválasztott kántort, kedves feleségét és kislányát. A lelkipásztor a Zsoltárok 147,1 versét helyezte a kántor úr szívére, elmondva, hogy ...

Jótékonysági vásár

2018 március 18-án, a délelőtti istentiszteletet követően, gyülekezetünk nőszövetségi csoportja jótékonysági vásárt szervezett a kis paniti kötődésű Pánczél Gerda javára. Gerdácska bár még három éves sincs, több mint másfél éve súlyos leukémiával küzd. Istennek legyen hála, ...