Gyerektábor

2018 augusztus 20-25. között zajlott Homoródfürdőn gyülekezetünk gyerektábora. A 35 tagú lelkes csapat kétszeresen is kirándult, hiszen a hét témája a „Hegyek a Bibliában” volt. A tábort nap mind nap a jókedv és az öröm járta át. Az alkalmakat gazdagították a játékok, túrák, fürdőzés, a ...

Ifitábor

2018. augusztus 6-13 között zajlott gyülekezetünk ifitábora. A táborban vendégünk volt a Debreceni Református Kollégium nyolc diákja, valamint Győri József igazgató úr, kedves felesége, Kati néni és a Molnár házaspár Létavértesről. A tábor témája: „Emberek a kereszt körül". Egész héten azoknak a ...

Családos tábor - 2018

2018. július 23-30 között került megrendezésre gyülekezetünk családos tábora. Helyszínként még egyszer a bihari, lesi tó melletti Mahanaim táborhelyet választottuk, ahol kellő távolságra voltunk Panittól ahhoz, hogy el tudjunk szakadni az itthoni gondoktól, feladatoktól és nem mellékes dolog, hogy a tábor területén, térerő ...

Kórus - kirándulás beszámoló

Június 23-án, szombaton, reggel 8 órakor elindultunk a Mezőség fele. A jutalom-kirándulás résztvevői elsősorban a mezőpaniti kórus tagjai voltak, de csatlakozott néhány gyülekezeti tag is, meg persze a gyerekek csapata. Induláskor Kovács Tibor lelkipásztor az alázatosságról beszélt és Istentől kért áldást a kirándulásra. ...

Kórus - Az Úrnak énekelni jó!

Örömmel számolunk be mindenek előtt arról, hogy gyülekezetünk kórusa az elmúlt időben több énekelni vágyó taggal egészült ki Isten dicsőségére. A kórus létszáma lassan meghaladja a negyven főt, s érezzük, hogy egyre szebben és lelkesebben szól az ének, amely Istent dicséri. Az elmúlt két hétben ...

Frissen konfirmáltak találkozója

2018 május 13-án a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye szervezésében került sor a 2018-ban konfirmált ifjak találkozójára a várhegyi gyülekezet templomában. Gyülekezetünkből 20 frissen konfirmált fiatal és Kovács Tibor lelkipásztor vett részt a rendezvényen. Az alkalom közös dicsőítéssel kezdődött az Impro ...

Anyák napja a gyülekezetben

Május első vasárnapján köszöntöttük gyülekezetünkben az édesanyákat. Kovács Tibor tiszteletes úr az Ézs. 66,13 alapján hírdette az igét: „Ahogyan az anya vígasztalja fiát, úgy vígasztallak én titeket." A lelkipásztor elmondta, hogy Isten az édesanyák szívébe helyezte azt az önzetlen szeretetet, amellyel csak ...

Esperesi vizitáció - beszámoló

2018 május 8-án esperesi vizitációra került sor gyülekezetünkben. Nt. Jakab István esperes úr , Nagy Sándor egyházmegyei főgondnok, nt. Veress László misszió előadó, nt. Szabó Tünde katekétikai előadó és nt. Nagy Sándor számvevő érkeztek a vizitáló bizottsággal. Nt. Kovács Tibor lelkipásztor és ...

Várpalotai látogatás

2018 április 20-23 között gyülekezetünk 20 tagú küldöttsége Várpalotára látogatott az ottani testvérgyülekezet meghívására. A hét éve fennálló kapcsolat ideje alatt, a panitiak most jártak másodszor a dunántúli gyülekezetben. A több mint 11 órás út után rendkívül kedves ...

Konfirmáció 2018

Két év felkészülés után, 2018 virágvasárnapján 21 ifjú tett bizonyságot hitéről a gyülekezet és Isten színe előtt. Igazi kaland volt felfedezni Isten országát, megismerni azt a csodálatos Istent, aki életet adott nekünk. Isten kegyelme és az Úr Jézus szeretete tartsa meg az ifjakat a Hozzá vezető úton. Nagyszerű dolog ...