Életlánc Program - 2018

2018. szeptember 23-án gyülekezetünkbe látogatott a mezősámsondi gyülekezet küldöttsége. A találkozásra a Reformáció 500-ik évfordulója alkalmából indított Életlánc Program keretében került sor. A program célja az egymás hite által való épülés és a hitélet kölcsönös erősítése a találkozások által. Az istentiszteleten Sikó Domokos vendéglelkipásztor hírdette Isten igéjét a Zakariás 8. része alapján. A lelkipásztor többek között hangsúlyozta, hogy csak annak a gyülekezetnek van jövője, amely hit által magáénak tudja Istent. Kovács Tibor lelkipásztor és Adorjáni Béla gondnok úr igével köszöntötték a sámsondi testvéreket. Azt követően a sámsondi citerazenekar szolgálatára került sor. Népdalzsoltárokkal és verssel örvendeztették meg a jelenlévőket. Az istentiszteletet szeretetvendégség követte, ahol Bodó Előd Barna polgármester úr is köszöntötte a vendégeket. Öröm volt együtt lenni! Isten áldja meg gyülekezeteinket!