Látogatás Mezősámsondra

2017. október 8-án, a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye által szervezett Reformációi Életlánc Program keretében gyülekezetünk ünnepi látogatásra volt hivatalos a mezősámsondi templomba. Kórusunk, valamint a presbitérium képviselte egyházközségünket. Kovács Tibor tiszteletes úr hírdette az igét, kiemelve, hogy a Reformáció a XXI. századi ember számára is az újjászületést és az Istenhez való őszinte odafordulást hírdeti. Enélkül nem lesz folytatás! – mondta a tiszteletes úr. Sikó Domokos, mezőpaniti származású, Mezősámsondon szolgáló lelkipásztor köszöntötte küldöttségünket, elmondva, hogy öröm van a szívében, mert „saját gyülekezetét" köszöntheti szolgálati helyén. A paniti presbiterek három kánonnal, a kórus további három Istent dicsőítő énekkel szolgált a sámsondi testvérek előtt. A kórust Barabási Gyöngyi testvérünk vezényelte, ezúttal köszönjük szeretetét és áldozatos munkáját! Sikó Enikő testvérünk megható szavalata után, Adorjáni Béla gondnok úr és Kovács Tibor tiszteletes úr egy Reformációi zászlót adott át a sámsondi gyülekezetnek. „Isten nemzettsége vagyunk" – idézte a lelkipásztor Pál apostól Athénban elhangzott szavait, így folytatva: ami azt jelenti, hogy eddig Ő tartott meg Krisztus szeretetében, s hisszük, hogy Sámsondon és Panitban is, Ő fog ezután is megtartani.

Nemzeti imánk eléneklése után közös kép készült a templom udvarán. A panitiak megtekinthették a híres sámsondi citera együttes múzeumát, majd közös ebéden vettek részt a két gyülekezet tagjai.

Külön megköszönjük Sikó Domokos lelkipásztornak a szíves fogadtatást és a kedves és gazdag vendéglátást. Isten áldja meg gyülekezeteinket!