Zoltáni Attila kántor úr beiktatása

2018 március 18-án ünnepélyes keretek között iktattuk be szolgálatába Zoltáni Attila kántor urat.

Kovács Tibor lelkipásztor köszöntötte elsőként a frissen megválasztott kántort, kedves feleségét és kislányát. A lelkipásztor a Zsoltárok 147,1 versét helyezte a kántor úr szívére, elmondva, hogy nincs szebb annál, mint amikor a tiszta ige és a szívből jövő gyönyörű és szép dicséret egymásra talál az ember lelkében és az Isten házában. Ez az egymásra találás égig emeli az embert. Legyen sok ilyen élményben része a paniti gyülekezetnek – fogalmazott a lelkipásztor. A tiszteletes úr a gyülekezet szeretete és segítsége felől biztosította az új kántort és köszönetet mondott Pálfi Lajos nyugalmazott kántornak a helyettesítésért.

Adorjáni Béla gondnok úr a gyülekezet nevében a Filippi 4,4 alapján köszöntötte a gyülekezet új kántorát és azt kívánta, hogy Jézus Krisztus öröme járja át szívét és szolgálatát. Érezze jól magát családjával együtt Panitban.

Mielőtt a kórus énekelt volna, lelkipásztorunk egy csokor virággal köszönte meg Borbély Gyöngyi karvezetőnek, hogy nem csak a szolgálatát végezte szeretettel az átmeneti időszakban, de mindenki azt érezte, hogy a kórustagokat is szerette, s így nagyon jó volt együtt dolgozni. A kórus bizonyságtételét követően, Zoltáni Attila kántor úr szólt a gyülekezethez a Filippi 4,13 alapján, elmondva, hogy úgy szeretne szolgálni, hogy az Istennek tetsző legyen, s tudja, hogy ehhez egyedül Krisztustól kaphat erőt. Pált apostolt idézve mondta, hogy a régieket a háta mögött hagyva, annak ami előtte van pedig nekifeszülve szeretne haladni a cél felé. Isten segítse ebben!

Legyen mindenért Istené a dicsőség!