Várpalotai látogatás

2018 április 20-23 között gyülekezetünk 20 tagú küldöttsége Várpalotára látogatott az ottani testvérgyülekezet meghívására. A hét éve fennálló kapcsolat ideje alatt, a panitiak most jártak másodszor a dunántúli gyülekezetben. A több mint 11 órás út után rendkívül kedves fogadtatásban volt részünk a vendéglátó családok valamint a gyülekezeti előljárók részéről. Lukátsné Orovicz Piroska lelkipásztor asszony, dr. Petneházy Szabolcs várpalotai gondnok, Kovács Gyula, a pétfalvi társegyházközség gondnoka, valamint dr. Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka köszöntötte szerény külöttségünket. Gyülekezetünk részéről Kovács Tibor lelkipásztor és Nagy Ferenc presbiter testvérünk mondott köszönetet a szíves fogadtatásért. A közös vacsora után a vendéglátó család körében tölthette mindenki az est hátralevő részét.

Szombaton délelőtt dr Petneházy Szabolcs gondnok úr szervezésében és rendkívül gazdag idegenvezetése mellett Székesfehérvárra látogattunk, ahol a belváros mellett megtekinthettük a Bory várat is. Délután vendéglátóinkkal közösen vehettünk részt a várpalotai olasz napokon.

Vasárnap délelőtt Kovács Tibor lelkipásztor először a kis, de rendkívül kedves pétfalvi imaházban hírdette Isten igéjét az Zsoltárok Könyve első része alapján, majd Várpalotán szolgált az Ézs. 43, 1-4 alapján. Gyülekezetünk küldöttsége két énekkel tett bizonyságot az ige mellett, Borbély Marika testvérünk pedig Assziszi Szent Ferenc imáját szavalta el. Miután lelkipásztorunk átadta gyülekezetünk ajándékát , meghívta a várpalotai testvéreket Mezőpanitba. Vasárnap délután vendéglátóink jóvoltából hajótúrán vehettünk részt a Balatonon, majd megcsodálhattuk Balatonfüred és Tihany csodálatos tájait.

A hétfő reggeli közös igét és imát érzékeny búcsú követte és szívből énekeltük Isten dicsőségére, hogy „meglásd újra látjuk egymást, Isten a kezében tartott meg...". Csoportunk Győri József igazgató úr és kedves felesége jóvoltából a Debreceni Református Kollégiumban ebédelt. Köszönjük szépen!

Estére, Isten jóvoltából , mindenki örömmel láthatta viszont szeretteit. Külön köszönetet mondunk Bartha Lóránd sofőrünknek a biztonságos utazásért.

Legyen mindenért egyedül Istené a dicsőség!