Újabb elektromos kerekesszéket adtunk át

Húsvét nagyhetében, csütörtökön reggel Hermann Metelerkamp úrnak és a Marosvásárhelyi CE Háznak köszönhetően, átadtuk gyülekezetünkben a második elektomos kerekesszéket, ez alkalommal Nagy Adorjáni Béla testvérünknek, aki egy szörnyű betegség következtében elveszítette egyik lábát. Borbély Gizella diakónisszánk az Ézs 41, 10-ből olvasta Isten igéjét: „ Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened!". A biztató szavakat követően Kovács Tibor lelkipsztor testvérünk imádkozott, Adorjáni Béla gondnokunk, Zoltáni Attila kántorunk és Bodó Benjámin egyházfi segítettek beüzemelni a széket.

Kedves Béla bácsi, az ön öröme, ami örömünk is! Egyedül Istené a dicsőség!