Temetésekkel kapcsolatosan

Kedves Testvéreim az Úrban!

“Ha megtelik szívem aggodalommal, vígasztalásod felüdíti lelkemet.” Zsolt. 94,19

Bizonyára senkinek sem újdonság, hogy a járványra való tekintettel sokminden megváltozott. Katonai rendelet szabályozza az egyházi temetések megtartását is, amit mindannyiunknak szigorúan be kell tartani! A rendelet szerint a temetési istentiszteleten nem lehet jelen több mint nyolc személy. Ebben benne foglaltatik a lelkipásztor és a kántor is. A teljes szertatást szabad térben, azaz a sírnál kell elvégezni úgy, hogy a sírásók sem lehetnek jelen. Miután véget ér a temetés, a család elvonul és azt követően történik meg a hantolás. Hangsúlyosan hívják fel a gyászoló család figyelmét, hogy a számbeli korlátozás betartása elsősorban az ő feladatuk.

Szerdán, azaz holnap két órától, fájó szívvel fogunk búcsút venni id. Bartha Csaba testvérünktől, aki tragikus hírteleséggel távozott az élők sorából. Arra kérek mindenkit, hogy a család által kijelölt hat személyen kívül, senki ne induljon el a temetésre, helyette a harangszó hallatán otthon imádkozzunk vígasztalásért a gyászoló család részére. Legyetek áldottak! Isten vigyázzon rátok!