Szenteste

Karácsony szenteste az egyik legmegérintőbb alkalom gyülekezetünk életében. Ez az az istentisztelet, ahol minden és mindenki az értünk a mennyet, az angyalok dicsőségét, a trónust, az Atya közelségét, ... a mindent feláldozott és földre szállt Krisztust dicsérjük. Azt a mindmáig érthetetlen szeretetet, amely át és átölel, amely megváltoztatta életünket! Ebben az évben kicsik és nagyok, több mint hatszázan énekeltük, hogy „Nagy Király, felséges Úr Király, Isten Fia tied minden magasztalás ...". A konfirmandusok karácsonyi jelenetet adtak elő, a gyerekek, a gyermekkórus, az ifikórus és a nagykórus énekekkel dicsőítette a megszületett Krisztust. Szólót énekelt Bodó Csaba és Borbély Gerzson. A karácsonyi történetet pedig Cozma Paula olvasta fel a Lukács evangélimából. Áldassék és magasztaltassék Krisztus neve mindörökké!