Megvallották előttünk hitüket

2017 adventjében fogalmazódott meg először az ifi csoportban, hogy az adventi időszakban jó lenne minden vasárnap estére meghívni egy olyan testvért Krisztusban, aki bizonyságot tenne Isten munkájáról életében. Sok örömünk volt a találkozásokban, a bizonyságtételek egész fellege vett körül bennünket. 2018-ban is, adventhez közeledve, újból kerestük a lehetőségét annak, hogy bizonyságtevőket hívjunk meg a csoportba.

Első ízben Bodó Endre és Anna testvéreink tettek bizonyságot Isten szabadító hatalmáról életükben. Endre bácsi súlyos alkohol függőségben szenvedett, és Anna néni elmondása szerint emiatt mindenki szenvedett a családban. Isten a Bonus Pastor Alapítványon keresztül egy új szívet adott Endre bácsinak, aki lassan húsz éve nem az ital rabja, hanem Isten boldog gyermeke.

Második vasárnap Borbély Csaba és Marika testvéreink tettek bizonyságot Isten csodálatos munkájáról és arról, ahogyan fiatalon összekapcsolta életüket. Csaba egy hiábavalóvá vált ifjú élet mélységeiből kiáltott Istenhez csalódások és kudarcok közepette, és az Úr meghallgatta. Marika pedig Krisztusnak odaszánt élettel kereste hívő társát és Isten Csabát mutatta meg neki egy látszólag véletnnek látszó találkozás alkalmával. Ma már nagy gyerekeik vannak, sok mindenen túl vannak, de Krisztus nem változott az életükben, ugyanúgy szereti őket és ők is hűséggel ragaszkodnak hozzá!.

Harmadik vendégünk Bartha Csilla sebészorvos-missziónárius volt. Csodálatos volt látni életében, ahogyan Isten kicsi korától vezette, építette és készítette a szolgálatra. Egy törékeny 26 éves lány aki egyszerre végezte el az orvosi és a teológiai egyetemet. Egy éve Ugandába utazott, hogy megmutasa az ottani embereknek, hogy Isten szeretete gyógyít és azóta már négyszer tért vissza saját költségén. Alapítványt hozott létre, örökbefogadott egy kislányt és missziós házat épít, ahol prédikálja az evangéliumot, gyógyít, írni és olvasni tanít, játszik, kenyeret ad éhezőknek ... szolgál Krisztusnak. Mély nyomot hagyott bennünk az ő jelenléte.

Advent harmadik vasárnapján Bartha Attila és Kinga testvéreink látogattak el hozzánk. Bizonyságtételük által megismerhettük Istentől kapott hihetetlen szerelmük történetét és azt, ahogyan Isten elkészítette őket egymásnak. Harcaikban, örömeikben és csüggedéseikben mi is magunkra ismertünk. Jó volt hallani, hogy Isten hű volt igéreteihez életükben és a mélységek mélységét is meg tudja áldani.

Az utolsó meghivottunk Lörincz Attila testvérünk volt, aki a marosvásárhelyi üveggyár tulajdonosa, vállalkozó, családapa, gyermek és gyülekezeti gondnok egy személyben. Egy nagyon őszinte vallomást hallottunk arról, ahogyan édesapja nagyon korai halála után Isten megmutatta hűségét és segítségét életében. Isten Isten volt a néhéz, olykor embertpróbáló napokban is, Ő ott volt a nehéz döntésekben és most is ott van, amikor Attila hálaadással áldoz Istennek. Cége több mint száz alkalmazottat számlál és nem szégyeli mindenki előtt megvallani hitét, Istenbe vetett bizodalmát. Minden hónapban egyszer Istent dicsérő áhítatra és közös reggelire hívja a gyár alkalmazottait, ahol közösen adnak hálát az áldásokért.

Karácsony és újév között jó volt megosztani egymással azokat a gondolatokat, amelyek külön-külön megragadták szívünket. Köszönjük Istennek, hogy egymás hite által épülhettünk. Az Úr legyen áldott!