Kórus - Az Úrnak énekelni jó!

Örömmel számolunk be mindenek előtt arról, hogy gyülekezetünk kórusa az elmúlt időben több énekelni vágyó taggal egészült ki Isten dicsőségére. A kórus létszáma lassan meghaladja a negyven főt, s érezzük, hogy egyre szebben és lelkesebben szól az ének, amely Istent dicséri.

Az elmúlt két hétben többször is szolgált a kórus: A lelkes csapat pünkösd második napján délelőtt, teplomunkban együtt tett bizonyságot a gyülekezet ifjúsági csoportjával. Ugyanazon a napon, a délutáni istentiszteletet követően, a marosvásárhelyi Gecse utcai egyházközség templomában szervezett barokk kórusfesztiválon énekelt. Szentháromság vasárnapján délután pedig a csittszentiványi református templomban szervezett Maros-Mezőségi gyülekezetek kórusainak találkozóján vett részt.

Köszönetet mondunk Zoltáni Attila kántor úrnak a lelkes és lelkesítő kórusvezetésért és a jó hangulatú próbákért. Legyen egyedül Istené a dicsőség!