Kiskonfirmandusok bizonyságtétele

2017. június 16-án egy nyílt kátéórán, a presbitérium valamint a szülők jelenlétében tettek bizonyságot az I. éves konfirmandusok mindarról, amit az elmúlt egy évben megtanultak. Kovács Tibor lelkipásztor igével köszöntötte az egybegyűlteket és arra figyelmeztetett, hogy mindannyiunknak hitbeli kötelességünk Isten szerinti életre nevelni és tanítani gyermekeinket. Ezt Isten számonkéri rajtunk! Az alkalom nem a kiskáté kérdéseinek a felmondását célozta meg, hanem lehetőséget teremtett egy őszinte beszélgetésre Istenről, hitről és egyházról. A találkozás a közvetlenség és testvéri szeretet jegyében zajlott.