Jakó Sándor kántor kibúcsúzott gyülekezetünkből

Mindenkit váratlanul ért a hír, hogy Jakó Sándor kántor úr, alig hét hónapos szolgálatát követően, a vasárnap délelőtti istentisztelet keretében elköszönt gyülekezetünktől. A kántor úr az elmúlt héten meghívást kapott a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöki templomába, a Nagyvárad-Olaszi Egyházközség megüresedett kántori állásának betöltésére. Elmondása szerint, ezzel a meghívással lehetősége nyílik közelebb kerülni otthonához. Kovács Tibor lelkipásztor és Adorjáni Béla gondnok úr megköszönve a kántor úr szolgálatát, Isten áldását kívánták további életére. A tiszteletes úr a gyülekezet aggodalmát elűzve, Pál apostolt idézte: „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.” Fil. 4,6. Lelkipásztorunk elmondta: „hisszük, hogy Isten Jakó Sándor kántor úrnak és nekünk is jobbat rendel, ha imádságos szívvel és hittel kérjük.”