Istentiszteleti alkalmaink a veszélyhelyzet idején

A koronavírusra és az emiatt kialakult helyzetre való tekintettel szeretném a paniti református gyülekezet tagjainak tudomására hozni a presbitérium döntését, amelyet Isten Igéje, az állami rendelkezések és az Erdélyi Református Egyházkerült ajánlásai alapján hozott meg.
Kijelentjük, hogy mindig és minden helyzetben „Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban!" (Zsolt. 46, 2) Ebben a helyzetben is Tőle várjuk a megoldást, mert szilárdan hisszük, hogy a mi Istenünk a világmindenség Ura, és semmi sem történik az Ő tudta és akarata nélkül. Tudjuk az Ő igéjéből, hogy az idők végezete és Jézus Krisztus visszajövetele már közel van, de meg nem rettenünk, mert hívő emberekként hisszük, hogy akár élünk, akár halunk, mi Jézus Krisztus tulajdona vagyunk! Ezért intjük a gyülekezetet, hogy ne éljenek pánikhangulatban és ne essenek kétségbe mint a hitetlenek! A szappan és az imádság a leghatékonyabb védekezési módszer, de mindkettőt használjuk és gyakoroljuk, mert egyik sem helyettesíti a másikat!
Kijelentjük, hogy Jézus Krisztus egyháza, nem tartózik engedelmességgel semmiféle földi hatalomnak és rendeletnek, de keresztyén emberekként felelőséggel tartozunk megtenni azt, ami rajtunk múlik, hogy a járvány ne terjedjen, és ne sodorja veszélybe közösségünk tagjait, különösen az idősebb testvéreket! Erre való tekintettel betartjuk az új gyülekezési rendelkezéseket, és az előttünk álló vasárnaptól (2020. március 15-től) az eddigiektől eltérő módon szervezzük meg az istentiszteleti alkalmakat. Vasárnap reggel 9 órától tartunk istentiszteletet azoknak, akik Felszegen laknak, beleértve az Izsák és a Bándi utcát is egészen a Csonkaszerig. Délelőtt 11 órától tartunk istentiszteletet azoknak, akik a Csonkaszeren laknak és attól lefele a Kendereskert szájáig, illetve a Kisutcán a diósig. Délután négy órától tartunk istentiszteletet azoknak, akik az Alszegben laknak a Kedereskert szájától és a dióstól lefele, beleértve a Kis és Nagyligetet. A vasárnapi istentiszteleti alkalmakat a kultúrházban fogjuk tartani! Tisztelettel kérjük, hogy mindenki legyen tekintettel a felosztásra, mert egyszerre nem gyűlhet össze több mint 100 ember! Mivel az idősebb generáció a legveszélyeztetettebb, a kisbusz nem fog járni, de gondoskodni fogunk arról, hogy idős testvéreinkhez is eljusson Isten Igéje. Továbbá szüneteltetni fogjuk a vallásórás alkalmakat és a gyermekmegőrzőt az istentiszteletek ideje alatt. A temetéseket a megszokott módon fogjuk megtartani, annyi eltéréssel, hogy a ravatalozóban csak a család és az idősebb testvérek tartózkodhatnak, a gyülekezet többi része a ravatalozó körül, a kihangosítók segítségével kapcsolódhat be az istentiszteletbe.
Kijelentjük, hogy minden más alkalmat a megszokott módon megtartunk, sőt buzdítjuk a testvéreket, hogy kihasználva a hétköznapi bibliaórákat, amelyeket a gyülekezeti házban tartunk, erősítsék hitüket és keressék az Istennel és az egymással való közösséget!
Kijelentjük, hogy együttérzünk gyülekezetünk azon tagjaival, akik karanténban vannak a saját otthonukban, és arra kérjük a gyülekezet tagjait, hogy legyenek irántuk imádságos szívvel és szeretettel, tudva azt, hogy Istennek van hatalma arra, hogy minden bajtól megőrízze őket!
Mindezek a rendelkezések 2020 március 31-ig érvényesek. Ha az előtt, vagy azután valami érdemben változik, értesítjük a gyülekezet tagjait. Isten óvjon és őrizzen mindannyiunkat!