Ifitábor

2018. augusztus 6-13 között zajlott gyülekezetünk ifitábora. A táborban vendégünk volt a Debreceni Református Kollégium nyolc diákja, valamint Győri József igazgató úr, kedves felesége, Kati néni és a Molnár házaspár Létavértesről. A tábor témája: „Emberek a kereszt körül". Egész héten azoknak a bibliai szereplőknek az életét, döntéseit, Krisztushoz való viszonyulásukat tanulmányoztuk, akik valamilyen formában jelen voltak, részt vettek a nagypénteki eseményeken. Beszélgettünk a Júdás élete kapcsán a látszatkeresztyénségről, Pilátus kapcsán a döntés nehézségéről, Barabbás kapcsán a kegyelem által való életről, a lator kapcsán az utolsó pillanatban is fekínált örök élet ajándékáról, Péter kapcsán a második esélyről és János kapcsán a hit hűségéről. Az esti előadások egészen gyakorlati hitkérdésekre világítottak rá egy hívő fiatal életében, mint például: a beszédstílus, az öltözködés, a barátkozás, az iskolai élet, a szórakozás, ... A tábor lelki hangulatát melyítették a kiscsoportos beszélgetések, a résztvevők igei szolgálata, a reggeli imaközösségek, a kántor úr által vezetett lelkes éneklés ... A testi felüdülés és a jókedv sem maradt el, ehhez kapcsolódtak a túrák, játékok, fürdés, ...

Jó volt együtt lenni! Jó volt az Úrral lenni! Jó volt megtapasztalni, hogy milyen csodálatos Isten gyermekének lenni! Legyen egyedül Istené a dicsőség, a mienk pedig az együtt töltött idő öröme!

Köszönjük a Therézia cégnek a hathatós támogatást!