Idősek vasárnapja - 2017

Ha újkenyér, akkor gyülekezetünkben hagyományosan az idősek vasárnapja is. Tegnap, 2017. augusztus 27-én a délutáni istentisztelet után került sor az időseknek szervezett szeretetvendégségre. Nagy örömünkre szolgált, hogy idős testvéreink közül sokan voltak azok, akik megtiszteltek jelenlétükkel, ki botjára, ki gyermeke jobbjára támaszkodva érkezett Isten házába. Ézsaiás 41,13-ból hangzott a bíztató ige: „ Mert én, az Úr, a te Istened, erősen fogom a jobbodat, és azt mondom neked: Ne félj, én megsegítelek!”. Kovács Tibor lelkipásztor hangsúlyozta, hogy az idős évek öröme attól függ, hogy miként tudunk megküzdeni a fájdalommal, a magánnyal, a gyengeséggel. Lehet zúgolódni, mérgelődni, de lehet hittel, alázattal is hodozni a keresztet – fogalmazott a tiszteletes úr. Az ige mindenképp bíztatást jelentett, mert az igemagyarázatban az is elhangzott, hogy Isten erősen fogja jobbunkat, s ebben az erős szorításban az Ő Krisztusban megmutatott szeretete jut kifejezésre. Isten szeretete és gondviselése pedig végképp nem korfüggő.

Istentisztelet után gazdagon terített asztal várta idős testvéreinket, amit gyülekezetünk asszonyai készítettek. Az ifjúság lekes csoportja énekelve és szavalva köszöntötte az ünnepelteket, de sokan közülük is megható módon tettek bizonyságot Istenbe vetett hitükről.

Isten óvja és őrizze idős testvéreinket!