Házasok napja - Beszámoló

2018. febr. 3-án zajlott gyülekezetünkben a Házasok Napja rendezvény. A 2017-es családos táborban résztvevők azt a feladatot kapták KovácsTibor lelkipásztorunktól, hogy az elkövetkező táborig szervezzenek egy teljes napot felölelő alkalmat gyülekezetünk házasai számára. Ez a feladat valósulhatott meg Isten kegyelmének és a csoport résztvevőinek köszönhetően. 51 házaspár tölthetett egy egész napot Krisztus körül, egy olyan örömteli közösségben, ahol mindenki épülhetett, gyarapodhatott lelki és házas életére nézve. A Szela együttes felemelő, reggeli dicsőítése után Kovács Tibor lelkipásztorunk lelkesítő áhítata következett. Az első előadást Illyés Tamás érszőlősi lelkipásztor tartotta, "Indulatok és érzelmek a házasságban" címmel, amit kiscsoportos beszélgetés követett, majd közös ebéd. Délután Illyés Zsuzsa lelkipásztor "Derék asszony, áldott férfi" című nagyon jó gondolatokat ébresztő előadása következett. A közös beszélgetés, kiértékelés után záróistentiszteletre került sor a templomban. Ez a nap olyan áldás volt számunkra, amit visszakívánunk gyülekezetünkbe. Köszönjük Istennek, hogy ennyire szeret minket!