Frissen konfirmáltak találkozója

2018 május 13-án a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye szervezésében került sor a 2018-ban konfirmált ifjak találkozójára a várhegyi gyülekezet templomában. Gyülekezetünkből 20 frissen konfirmált fiatal és Kovács Tibor lelkipásztor vett részt a rendezvényen. Az alkalom közös dicsőítéssel kezdődött az Impro együttes közreműködésével. Gáll József lelkipásztor tartott áhítatot, majd nt. Lakó Jenő, az egyházmegye ifjúsági előadója valamint nt. Jakab István esperes úr köszöntötte az egybegyűlteket. Minden ifjú egy oklevelet kapott ajándékba és ezzel együtt egy meghívást az egyházmegye nagy ifjúsági csoportjába. Az alkalom dicsőítéssel és szeretetvendégséggel ért véget. Köszönjük, hogy részt vehettünk! Az Úr legyen áldott!