Esperesi vizitáció - beszámoló

2018 május 8-án esperesi vizitációra került sor gyülekezetünkben. Nt. Jakab István esperes úr , Nagy Sándor egyházmegyei főgondnok, nt. Veress László misszió előadó, nt. Szabó Tünde katekétikai előadó és nt. Nagy Sándor számvevő érkeztek a vizitáló bizottsággal. Nt. Kovács Tibor lelkipásztor és Adorjáni Béla gondnok úr fogadták őket szívélyes üdvözlettel a templom kapujában.

A gyülekezeti házban, a bizottság, az alkalmazottak és a diakóniai munkatársak jelenlétében, áhítattal folytatódott az együttlét. Kovács Tibor tiszteletes úr a Kol. 3,17 alapján hangsúlyozta, hogy minden munka és megvalósítás, minden lélek és szolgálat Isten nevét kell naggyá tegye a földön. A lelkipásztor elmondta, hogy úgy ismerte meg Istent, mint akinek nem a teljesítmény a fontos, hanem az iránta való szeretetünk és engedelmességünk. Szolgálatunk és annak mikéntje ebből ered. Az, hogy mindent Isten dicsőségére teszünk, nem zárja ki azt sem, hogy olykor tévedhetünk. A tökéletesen elvégzett munka hírdesse Isten nagyságát, a hibáink pedig szolgáljanak tanulságunkra – mondta Kovács Tibor tiszteletes úr.

A program ismertetése és nt. Jakab István esperes úr köszöntése után az alkalmazottak beszámolója következett. Barabási Emma gondozónő elmondta, hogy férje halála után egyedül neveli gyermekeit és hálás azért, hogy Isten igéjének közelében dolgozhat, mert sokszor merít erőt a szolgálatokból. Kiderült, hogy Borbély Gizella, a gyülekezet diakóniai munkatársa éppen férjhez menni készül. Borbély Tímea, szintén diakóniai munkatárs elmondta, hogy örül annak, hogy ez a munkahely mellett döntött. Megköszönte, hogy a nehéz napokon a lelkipásztor mindig igével bíztatta, s ez jól esett. Lovász Hajnal gyülekezeti dikónus elmondta, hogy többször gondolkodott azon, hogy váltson mnkahelyet, de örül annak, hogy nem tette meg, mert az utóbbi időben minden jóra fordult. Sokkal jobb kollégákkal dolgozni. Mióta beindult az otthoni beteggondozás felpezsdült az élet – mondta a bizottságnak. Kovács Sarolta tiszteletes asszony elmondta, hogy nehéz volt egy kolozsvári óvoda után az irodai munkára váltani, de ez is szolgálhatja Isten dicsőségét. Elmondta, hogy az iroda mellett, baba-mama klubbot („Bóbita fészek”) működtet, vezeti a nőszövetségi csoportot és besegít a gyerekmunkába. Adorjáni Béla gondnok elmondta, hogy a legnagyobb öröme, hogy Istennek szolgálhat. Igyekszik mindenben segíteni a lelkipásztornak és hálás, hogy a presbiterekkel együtt egy nagyon jó csapatnak lehet a tagja. Szombat Zsiga temető gondozó elmondta, hogy az utóbbi időben a rendszeres munka mellett renszeressé vált életében a templomlátogatás. „Rájöttem, - mondta - hogy Isten azt az időt, amit a templomban töltök, például hétfőn reggel, tízszeresen visszaadja.” Zoltáni Attila kántor úr elmondása szerint, csak egy és fél hónapja szolgál a gyülekezetben, de máris jól érzi magát családjával Panitban.

Az alkalmazottak meghallgatása után az idodai ügyvitel átvizsgálása és a gyülekezet tulajdonában lévő ingó és ingatlanok megtekintése következett. Ezen a napon kivételt képezett a pénzügyi ügyvitel, aminek megvizsgálása előző héten már megtörtént az esperesi hivatalban.

Adorjáni Gyöngyi gondnokné és a gondnok úr édesanyja, Adorjáni Ida gondoskodtak a rendkívül finom ebédről, amit ezuttal is köszönünk nekik.

Ebéd után a bizottság találkozott gyülekezetünk nőszövetségi csoportjával. Több mint 25 asszonytestvérünk jött el beszámolni a gazdag tevékenységekről. Barabási Ilonka asszonytestvérünk nagy örömmel mesélte, hogy milyen jó hangulatban zajlanak az alkalmak és hogy fiatalok és idősek egyszerre vannak jelen. Öregotthonba látogattak, jótékonysági vásárt szerveztek, énekkel szolgáltak a gyülekezetben, ajándékokat készítettek gyülekezeti vendégeknek, ... Nagy Izabella a „bóbita fészek” tevékenységéről számolt be, ahol több mint 27 édesanya fordult meg az elmúlt egy évben gyerekével. Kiderült, hogy részben ugyanez a csoport gondoskodik a vasárnapi gyermekmegőrzésről is.

A nőszővetség után a gyerekek és a konfirmandusok következtek. Több min hatvanan jöttek el a vallásórára, amit Kovács Tibor lelkipásztor tartott és Kovács Sarolta tiszteletes asszony vezette az éneklést. Mózes, Józsué, Gedeon, Sámson törénetéből feleltek a gyerekek. Lelkesek és ügyesek voltak. A konfirmandusok csoportjával kezdetben Jakab István esperes úr beszélgetett. Az ifjak ügyesen válaszoltak a kérdésekre, jól ismerték egyházszervezetünket, de jókedvre derített mindenkit, amikor kiderült, hogy a gyerekek nem tudják, hogy a lelkipásztor, esperes és püspök sorában, a zsinat férfi e vagy nő? Szabó Tünde katekétikai előadó megdícsérte őket.

17 órától a presbiteri gyűlés következett, amit az esperes úr tartott. A 40. Zsoltár szavaival vezette be a gyülést és kiértékelte a látottakat. Az esperes úr elmondta, hogy mindaz ami Panitban látható az elmúlt évszázad munkáját dicséri, s örül annak, hogy a lelkipásztor csere után, továbbra is jó irányba épül a gyülekezet. Örül annak, hogy mindent szép rendben találtak és annak is, hogy a gyülekezetnek tervei vannak, élni, növekedni akar. Nagy Sándor egyházmegyei főgondnok dícsértesnek nevezte azt a munkát és azt a lelki életet, amely Panitot jellemzi. Csodának tartja – mondta - , hogy amikor Európában templomokat bontanak le, a paniti gyülekezet azon gondolkodik, hogy bővítse templomát. Isten segedelmével, „előre panitiak!” – mondta a főgondnok.

A záróistentiszteleten Veress László marosszentkirályi lelkipásztor, az egyházmegye missziói elődója hírdette az igét a Kol. 2, 13-15 alapján. Nt. Nagy Sándor mezőfelei lelkipásztor, az egyházmegye számvevője tartott beszámolót a vizitációról a nagyon szép számban eljött gyülekezeti tagok előtt. A lelkipásztor hansúlyozta, hogy a számok nagyon jól mutatnak. Nagyszerű a gyülekezeti adakozás, minden kifizetés napirenden van, az épületek mind jó állapotban találtatnak és nehéz lenne felsorolni mennyi felújítás és új beruházás történt az utolsó vizitáció óta. A számvevő a tisteletes asszonyt megdicsérve, elmondta, hogy példaértékű pontosággal és átláthatósággal vezeti a pénzügyeket, az irodai ügyvitelt, s ott is mindent a legnagyobb rendben találtak. A vizitációs jegyzőkönyv meghagyásokat nem tartalmaz.

A beszámolót követően az esperes úr és az egyházmegyei főgondnok úr köszöntötte a gyülekezetet, majd Kovács Tibor lelkipásztor mondott köszönetet a bizottság tagjainak a testvéri szeretetért, a jó tanácsokért és a kellemes légkörért, amelyben az ellenőzés zajlott. A kórus szolgálatával és áldással ért véget az istentisztelet.

Az istentisztelet után a bizottság még találkozott az ifi csoport tagjaival, akik több mint 40-en jöttek el. A beszélgetést követően az ifjak egy énekkel köszöntötték a vendégeket.

A vacsora után a bizottság tagjai Kovács Tibor lelkipásztor és Adorjáni Béla gondnok úr áldáskívánásával elhagyták a gyülekezetet.

Mindenért Istené a dicsőség, s kérjük, hogy Ő óvjon meg bennünket az elbizakodástól is!