Égjen a láng - Paniti gyermekkórus

A 103-ik Zsoltár azzal ér véget, hogy az angyalok dicsérik és áldják Istent a mennyben és ennek a földön is így kell lennie. Egy ilyen mennyei örömben volt része minden panitinak, aki 2019. január 13-án este részt vett a marosvásárhelyi kultúrpalotában az Égjen a láng zenefesziválon és meghallgatta a sok szép szolgálat mellett gyülekezetünk gyermekkórusát. 46 gyermek angyali hangon dicsérte a mi teremtő Istenünket és a mi megváltó Krisztusunkat. Szólót énekelt Barabási Beatrix, Varró Dávid, Cozma Paula, Nagy Szilvia és Kovács Dorottya. Nagyon hálása vagyunk Istennek gyermekeinkért és köszönjük a szülőknek, hogy Isten dicsőítésére nevelik őket! Köszönjük Zoltáni Attila kántor úrnak az áldozatos munkát! Adjon az Úr nekünk még ilyen örömöket!

Legyen mindenkor, mindenért Istené a dicsőség!