Diakóniai munkapontot avattak Mezőpanitban

A Diakónia Keresztyén Alapítvány 51. munkapontját nyitották meg hivatalosan szombaton, május 13-án Mezőpanitban. Az új iroda nyitása, az otthoni beteggondozó szolgálat elindítása a községben rég óta fennálló igényre ad választ, de egyben bizonyítéka a helyi önkormányzat és az egyház gördülékeny együttműködésének, a paniti gyülekezet és lelkipásztorának lelkes, odaadó hozzáállásának, kitartásának.

A Diakónia Keresztyén Alapítvány Marosvásárhelyi Fiókszervezetéhez tartozó mezőpaniti munkapont a helyi önkormányzat és az egyház összehangolt munkája, példaértékű együttműködése nyomán jött létre, és öt falu betegeiről, rászorulóiról gondoskodik majd, a három új ápolónő munkája által.

Az ünnepi alkalmon az igét Kovács István, az Erdélyi Református Egyházkerület missziói és diakóniai ügyekért felelős tanácsosa hirdette az Apostolok cselekedetei 3. részének 1-8. versei alapján. Felhívta a figyelmet a diakóniai munka nehézségeire és kihívásaira, valamint a szolgálat kettős voltára – a testi sebek bekötözése mellett a lelkiekkel is foglalkozniuk kell a gondozóknak. „A diakóniai szolgálat elsődleges célja az, hogy a betegeket lélekben meggyógyítsa” – hangzott el a prédikáció során. A lelkipásztor kitért a diakóniai munka útjába gördülő akadályok hosszú sorára, majd kijelentette: a Krisztustól kapott szeretet jegyében a világ bármilyen nehézségét le lehet győzni.

„A mai nap sokunk számára felelet az elmúlt hónapok imáira, kézzel fogható bizonyossága Isten végtelen szeretetének, jóságának és gazdagságának” – jelentette ki köszöntőbeszédében Kovács Tibor mezőpaniti lelkipásztor. Úgy véli, a széthúzás és önzés korában a község gyülekezeteinek tagjai Isten gyermekeiként, a Diakónia Alapítvánnyal karöltve az igazi összefogás példáját mutatják. A lelkipásztor köszönetet mondott a helyi önkormányzatnak és Bodó Előd Barna polgármesternek hozzájárulásáért, a gyülekezetnek pedig adományaikért, az odaadó munkáért. Útravalóul a paniti munkapont három ápolónőjét egy igével díszített órával ajándékozta meg: „titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt” – áll ezentúl az új iroda falán.

Dr. Hegedűs Lajos, a diakónia országos koordinációs igazgatója a szervezet 16 éves működésének eredményeiről számolt be. Elmondta: nyolc megyében 51 munkapontot működtetnek, az alapítvány 114 alkalmazottja 150 ezer alkalommal látogatott meg kb. 15 ezer beteget, idős embert a tavalyi év során Erdély 182 településén. A diakóniai munkát küldetésnek nevezte, amelynek a végzéséhez, az akadályokkal való megküzdéshez a gyülekezet segítségét és támogatását kérte, hiszen „a diakónia létének értelme a cselekvés, a jótettek végzése.” Hozzátette: nemsokára Désen és Körtvélyfáján is új munkapontok nyílnak majd.

Bodó Előd Barna polgármester beszédében rámutatott: a község lakossági konzultációi során kiderült, hogy a legtöbb helyi lakos szociális és egészségügyi területen az otthoni beteggondozói szolgálatot tartotta a legfontosabbnak. Elmondta: ennek hagyománya van a községben, hiszen a falvak gyülekezetei eddig is segítettek a betegeken, rászorulókon, a mezőpaniti diakóniai munkapont létesítése pedig a község öt falujának, a gyülekezeteknek, polgármesteri hivatalnak és a Diakónia Alapítványnak a példaértékű összefogását bizonyítja. „Az állam mellőzöttként, mostohagyermekként tekint a diakóniai szolgálatra, csak nagy harcok árán nyújt némi támogatást” – hívta fel a figyelmet a felsőbb hatalom közömbösségére a polgármester, majd leszögezte: „a mezőpaniti szeretetszolgálat ezentúl kortól, vallástól nemzetiségtől függetlenül minden rászorulón segíteni fog, a test ápolása mellett pedig a lelki megerősítésen is dolgozik majd.”

A Diakónia Keresztyén Alapítvány Marosvásárhelyi Fiókszervezete nevében Ábrám Noémi ügyvezető igazgató köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében gazdag faluként jellemezte Mezőpanitot, ez a gazdagság pedig abból fakad, hogy a falu hitre építi a jelenét és a jövőjét. Úgy véli, a község képes a valós együttműködésre, hivatali és vallási vezetői pedig a fejlődés útján tartják a települést.

Az újonnan alapított munkapontot Jakab István, a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye esperese áldotta meg. Az ünnepségen a Mezőpaniti Református Egyházközség kórusának szolgálatát hallgathatták meg az egybegyűltek.

Szöveg: Berekméri Gabriella

Fotó: Birton Miklós

Forrás: www.reformatus.ro