Budafok - együtt Krisztusban

A Reformáció 500. évfordulója alkalmából Kovács Tibor lelkipásztor és 50 gyülekezeti tagunk rendkívül gazdag és építő látogatáson vett részt a budafoki gyülekezetben. Az ottani testvérek vendégszeretete, ragaszkodása és törődése mindig lenyűgöző. Az ott töltött négy nap alatt lehetőségünk volt ellátogatni a Magyar Színházba, a Kálvin téri református templomba, meglátogatni a nemrég megnyílt Biblia múzeumot, a Lónyay utcai református gimnáziumot, a Nemzeti Múzeumban a reformációi emlékkiállítást, a budai várat és együtt vehettünk részt a vasárnap délelőtti istentiszteleten. Az igei szolgálatot Kovács Tibor lelkipásztor végezte, kihangsúlyozva, hogy nem az ünnep önmagában a fontos, hanem Krisztus, aki hatalma által csodálatosan megújította egyházát, s ma is kész megújítani emberi életeket, gyülekezeteket. Elhangzott, hogy a legnagyobb örömünk az lehet, hogy 500 év után is Isten igéje az ami összeköt és egyesít határon innen és túl, s ezt az isteni Igét kell őriznünk az elkövetkező évszázadokban is. A paniti gyülekezet tagjai rövid műsorral örvendeztették meg a budafoki testvéreket és ajándék gyanánt egy reformációi zászlót adtak át Nagy Péter lelkipásztornak. Köszönetet mondunk a szíves fogadtatásért és ugyanolyan szeretettel várjuk a budafokiakat Panitba.