Budafok - Testvéreink az Úrban

2018 advent második hétvégén röpke látogatásra érkezett hozzánk a budafoki testvérgyülekezet hét tagú küldöttsége. Megtisztelt jelenlétével Szász Lajos lelkipásztor testvérünk is, akit Nagy Péter nyugdíjba vonult lelkipásztor helyére választott meg a gyülekezet. A beszélgetések, a kirándulás és az igei szolgálat igazi lelki és testvéri élmény volt mindannyiunk számára. Nagyon hálásak vagyunk a budafoki testvéreknek, hogy évről évre ellátják gyülekezetünket Bibliaolvasó Kalauzzal. Köszönjük, hogy idén is 360 paniti otthonban olvashatják Isten igéjét a kalauz vezérfonala szerint! Legyenek áldottak!