Bizonyságtétel sorozat fiataloknak

Jakab apostol rendkívül nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a Krisztus kegyelme által megújult hitnek kell legyenek cselekedetei, gyümölcsei. Az ige tanulmányozása mellett fontosnak tartottuk, hogy hívjunk meg a vasárnap esti ifire Reformáció és karácsony között olyan bizonyságtévőket, akik életükben komolyan vették az igét és cselekedetekre váltották, éltek és élnek általa. A Kovácsi házaspár után következett Zoltán János nyugalmazott lelkipásztor, aki árvaságról szegénységről, vallatásokról, mélységekről, nagy harcokról, kitartásról és Isten hűségéről beszélt fiainknak és lányainknak. November 19-én Keszeg Levente vállalkozó mondta el bizonyságtételében, hogy Isten milyen csodálatos módon váltotta meg egy langymeleg élet csapdájából és tette őt alkalmassá olyan szolgálatokra, amelyekre azelőtt soha nem tartotta volna alkalmasnak magát. Bodó Előd Barna polgármester úr is eljött beszélni az ifjaknak arról, hogy milyen nehéz és egyben csodálatos dolog hittel végezni azt a szolgálatot, amelybe tudod, hogy Krisztus állított. Rendkívüli dolog volt az elmúlt vasárnap hallani Kovácsi Zsolt és Enikő ajkáról, hogy a Zsolt alkoholista édesapjának megtérése, hogyan vált áldássá az egész család számára. Megérintő volt hogy hallattuk őket beszélni azokról a harcokról, amelyeket párkapcsolatuk idején vívtak meg, s mennyire boldogok most, a házasságuk idején azért, hogy ellene tudtak állni a kísértésnek. A sorozat folytatódik. Hordozzuk imádságban azokat akik bizonyságot tesznek és azokat is akik bizonyságtételüket hallgatják. Jó Krisztussal járni!