Anyák napja a gyülekezetben

Május első vasárnapján köszöntöttük gyülekezetünkben az édesanyákat. Kovács Tibor tiszteletes úr az Ézs. 66,13 alapján hírdette az igét: „Ahogyan az anya vígasztalja fiát, úgy vígasztallak én titeket." A lelkipásztor elmondta, hogy Isten az édesanyák szívébe helyezte azt az önzetlen szeretetet, amellyel csak ők tudnak szeretni . Ez a szeretet ad nekik erőt, hogy éjjeleken örködjenek beteg gyermekük mellett, hogy vénségükig imádkozzanak azokért, akiknak életet adtak. Csak az anyai szív lehet ilyen önfeláldozó! A lelkipásztor arra kérte a több mint 60 köszöntésre összesereglett gyereket, hogy ne bántsák és ne szomorítsák az édesanyákat, inkább szeressék őket és szerezzenek nekik örömet. A lelkipásztor befejezésképpen elmondta, hogy az anyák szívének szereteténél nagyobb szeretet csak Isten szívében van, aki akkor is szeretni fog minket, amikor édesanyánk már nem lesz mellettünk.

Az igei szolgálatot követően a gyerekek verssel és énekkel köszöntötték az édesanyákat, majd a vallásórán a tiszteletes asszonnyal készített kézimunkát adták ajándékba az ünnepelteknek . Köszönjük Zoltáni Attila kántor úr közreműködését és köszönjük azoknak az önkénteseknek is, akik a versek betanításában segítkeztek. Isten éltessen minden édesanyát!