A mezőbodoni testvérek látogatása

Folyó év június 18-án a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye által meghírdetett Reformációi-Életlánc program keretében gyülekezetünkbe látogatott a Mezőbodoni Református Egyházközség 67 tagú küldöttsége, közöttük a gyülekezet vegyeskara és gyermekekből álló furulyás csoportja. A vasárnap délelőtti istentiszteleten Szántó Mihály bodoni lelkipásztor hírdette az igét, az I. Jn. 4, 16-21 alapján. Az igehírdető hangsúlyozta, hogy sokféle szeretet van, de nincs nagyobb, megérintőbb Isten szereteténél. Isten maga a szeretet! Kovács Tibor lelkipásztor köszöntő szavaiban a találkozás örömét emelte ki, megjegyezve, hogy ez a találkozás nem az emlékezés, hanem a megújulás jegyében történik. Isten Szentlelke és egymás hite által kell megújuljon életünk, gyülekezetünk, de egyházunk lelkipásztorainak élete is. A szolgálatot megköszönve, elmondta, hogy a szerető Isten utáni vágyakozás robbantotta ki a Reformációt 500 évvel ez előtt, s ez a szeretet változtatta meg sokunk életét is. Szekeres József mezőbodoni gondnok áldáskívánással egy reformációi zászlót adott át Adorjáni Béla mezőpaniti gondnoknak, aki Isten gazdag áldását kérte a vendégségbe érkezett gyülekezet minden tagjára. A kórus és a gyerekek felelmelő bizonyságtétele után, amit Szántó Tünde tiszteletes asszony vezetett, a paniti presbitérium közös ebédre hívta a bodoni küldöttséget, ahol Bodó Előd Barna, Mezőpanit község polgármestere is köszöntötte a vendégeket. A polgármester úr elmondta, hogy Krisztus szeretete változtatta meg az ő életét is, s ma elmondhatja, hogy semmiért sem szakadna el ettől a szeretettől. A találkozás a Krisztusban megtapasztalt testvéri szeretet jegyében zajlott.

A Reformációi-Életlánc program keretében gyülekezetünk az ősz folyamán Sámsondra fog ellátogatni.