Mai imánk

Zsoltárok 133

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy!

Innen, a földrőlszólítunk meg.

Mi, a te akaratos, könnyes szívű, vétkeiket elhüppögő, mégis: szeretett gyermekeid.

Tebenned bíztunk eleitől fogva.

Aztán nem bíztunk, csak szánkkal hittünk.

Most megint bízni akarunk. És teljes elménkkel, szívünkkel hinni - Benned. Neked.

Magunktól nehezen megy. Legyen hát meg a te akaratod. Mert te még mindig azt akarod, amit eleitől fogva: EGÉSZ-séges közösséget Veled, egymással.

Ámen

Kereskényi Sándor imája