Kinek segít Isten?

Zsoltárok 94, 17-19

Biztató szavak nehéz napokra

Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek titeket ezen az estén is. Nagyon jó volt tegnap este is veletek együt imádkozni. Nagyon jó volt sok szentel együtt leborulni Krisztus keresztje alá, arra gondolva, hogy olyan sokan áldjuk az Urat, hogy sokan vagyunk, akik hálát adunk Neki, azért amit tesz és ahogyan cselekszik ebben a világban. Jó tudni, hogy sok olyan drága testvérem van Panitban, akik most is az Úr előtt állva kérik Őt, hogy könyörüljön meg rajtunk.

Isten az este azt helyezte a szívemre, hogy ha lesz a 2200 lélekből Panitban 1000 ember, aki estéről estére az Úr elé térdel, akkor mondom nektek, hogy az Úr biztos megkönyörül Paniton. Testvéreim, legyünk egyre többen az imaközösségben, kiáltsunk egyre többen az Úrhoz, legyen egyre több paniti kéz az Isten oltárán estéről estére! A tegnap este szomorú volt látni ellenben azt, hogy Olaszországban minden rekordot megdöntött az elhalálozattaknak a száma. 24 óra alatt több mint 470-en haltak meg a járvány miatt. Rettenetes állapotok uralkodnak a félszigeten és ezert is imádkozzunk, hogy ne csak rajtunk, hanem Isten könyörüljön meg rajtuk is. Kissé aggaszt minket is az a több ezer ellenőrzés nélkül hazaérkező munkás, akik úgyjönnek haza, hogy nem tudják, és mi sem tudhatjuk azt, hogy mit hoznak magukkal, de éppen ezért, nagyon fontos, hogy maradjunk otthon, csak akkor jöjjünk ki, ha nagyon fontos! Ézsaiás próféta szavai jutnak eszembe, amikor ezt mondja a proféta: „Eredj népem menj be szobádba és zárd magadra az ajtót, rejtözz el egy rövid pillanatra míg elmúlik az Isten haragja.” Mintha a mostani napokra írta volna a próféta ezeket a sorokat. Zárkozzunk be, rejtözzünk el addig, amíg elmúlik az Isten haragja.

Ma, testvéreim mind, akik az Úrban bízunk, tudjuk, hogy az Ő segítségére van szükségünk! Éppen ezért engedjétek meg, hogy a 94. Zsoltárból olvassak nektek bátorító, bíztató szavakat ezekhez a nehéz napokhoz. A 94. Zsoltár 17. versétől olvasom nektek Isten igéjét:

„Ha az Úr nem segített volna rajtam, én már a csend honában laknék. Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted, Uram, támogatott engem. Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.”

A zsoltáros Isten segítségéért ad hálát. Ezekben a nehéz napokban magamnak is feltettem a kérdést, hogy vajon kinek segít Isten? Vajon minden ember számíthat Isten segítségére? Vajon minden ember várhatja az Úrnak szabadítását? A reggel a 2Királyok 13,23-ból olvastam Isten igéjét, ahol döbbentem láttam, hogy az Úr a bajba jutott népe felé fordult Elizeus próféta idejében, és megkegyelmezett nekik, de nem érdemeik miatt, hanem a velük kötött szövetség miatt. Isten népe ajándékba kapta az Úrral való szövetséget, ami azt jelentette, hogy népe kijelentette, hogy Ő a Mindenható Isten és megigérték, hogy színe előtt fognak járni és fedhetetlen életet fognak élni. Ezért cserébe a legnagyobb és a legszebb igéretet kapták az Úrtól mégpedig azt, hogy Ő nekik Istenük lesz.Testvérem, hadd kérdezzem meg ezekben a nehéz napokban, hogy van-e szövetséged Istennel? Kötöttél-e szövetséget az Úrral? Tudod-e azt, hogy veled Isten Jézus Krisztusban az Ő drága vére által akart szövetséget kötni? Tudod miről szól az Ő szövetsége? Krisztus véréért kész megbocsájtani az elherdált éveket az életedből, kész igazából kibékülni veled, és egy új szövetségre lépni. Ha nincs szövetséged Istennel, ha soha nem hallottad ígéretét, és te sem tettél Neki ígéretet életed felől, akkor testvérem, neked semmi közöd Istenhez. Miért várnád akkor, hogy segítsen rajtad ezekben a nehéz napokban? Sokszor hallottam az emberek szájából, hogy „rajtam Isten nem segít”, vagy kérdés formájában, hogy „miért nem segít rajtam Isten?!” Kötöttél Vele szövetséget? Szoktam kérdezni: „Megígértél Neki valamit? Megegyeztél vele, hogy segíteni fog rajtad? A válasz legtöbbször az, hogy: nem. Akkor testvérem, miért várnád azt, hogy Isten csak úgy segítsen rajtad? Ez az az idő, amikor mind akik nem kötöttetek szövetséget az Úrral, térdeljetek Őelé, és fogadjátok el Krisztusban a számotokra nyújtott szövetséget. Testvéreim, bánjátok meg a ti bűneiteket, tisztítsátok meg életeteket és kezdjétek el Istent dicsérni és magasztalni ezekben a nehéz, ínséges napokban azért, hogy veled, bűnös emberrel is ilyen jót tett az Isten, hogy szövetségre lépett és az Ő oltalmát, az Ő segítségét ígérte neked. Ha mindezt megígérted, ha mindezt megtetted, ha szövetségre léptél Krisztus vére által az Úrral, akkor légy nyugott, te Isten oltalmában vagy és Isten segíteni fog rajtad! Hogy kinek segít Isten? Először is annak, aki szövetségre lépett vele Krisztusban. De még mondok nektek valamit:

Olyan sokszor hallottam ezt a mondást is, hogy segíts magadon és az Isten is megsegít. Sokakat hallottam próbálkozni ezzel, sőt olyat is láttam, aki azt mondta hogy ez a Bibliában van megírva. Testvéreim, igazából, ha ez így lenne, hogy Isten csak azokon segít akik magukon segítenek, akkor ez szomorú lenne. Tudom, hogy jól hangzik, de ez egy hazugság! Ezópusz az egyik meséjében, ahol arról ír, hogy egy paraszt Herkulest kérte meg, hogy segítsen kihúzni a szekerét a sárból, és Herkules ezt válaszolta neki: “Tedd oda magad, mert az istenek csak azokon segítenek, akik segítenek magukon.” A mi Istenünk nem egy ilyen Isten! A saját erődben való bizakodás előbb-utóbb oda vezet az életedben, hogy nem fogsz hinni Istenben és azt fogod gondolni, hogy neked nincs szükséged Rá. Jeremiás nagyon keményen figyelmeztet, kedves férfiak, hogy „Átkozott legyen az a férfi, aki emberben, - azaz magában - bízik és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve.” Isten azokat segíti, akik nem tudnak segíteni magukon! Még egyszer mondom testvéreim, hogy Isten azokat segíti, akik nem tudnak segíteni magukon. Ha tudsz segíteni magadon, akkor miért fárasztod Istent? Ha mindig azt gondolod, hogy minden problémádat meg tudod oldani, akkor miért is imádkozol? De az, aki ma ki tudja mondani az Úr előtt, hogy ,,Uram elismerem, hogy tehetetlen vagyok és nem tudom mit kell tennem”, azok készüljenek fel fogadni isten segítségét! Nagyon sokan vagyunk így ezekben a napokban, hogy az Úrtól várjuk a segítséget, mert pont ezt érezzük, hogy nem tudunk magunkon segíteni. A világon sem tudunk segíteni, mert meghalad minket mindaz ami körülöttünk történik. Testvéreim, amikor ezt a tehetetlenséget érzed, amikor ezek a gondolatok járnak a fejedben, szívedben, akkor tudd meg, hogy ez az alkalmas idő arra, hogy Isten kezébe tedd az életed, és Tőle várjad a segítséget. A zsoltáros ezt írja: ,Amikor a halál fenyeget, Ő tud minket megementeni. Amikor roskadoznak a lábaink az Ő szeretete tud egyedül támogatni bennünket, és amikor megtelik a szívünk aggodalommal, akkor egyedül Ő az aki vígasztalásával fel tudja üdíteni lelkünket.

Egy férfi a második világháborúban, mielőtt a frontra ment volna így imádkozott a családi asztalnál: ,,Amíg a háborúban vagyok, Uram, arra kérlek vigyázz a családomra.” A felesége meglepődve szólalt meg: ,,Miért drágám? Eddig nem Isten vigyázott ránk?” Higgyétek el, hogy a legtöbb ember a pokolba fog menni, mert meg van győződve, hogy tud segíteni saját magán. Ha ma az olvasók közül csak egyetlen egy ember is van, aki beismeri az Úr előtt, hogy nem tud segíteni magán, nem tud enyhíteni a szíve fájdalmán és félelmén, nem tudja megbocsátani bűneit, nem tudja megnyugtatni aggodalmát, higgyétek el, hogy arra az emberre az Úr ma felfigyel és életébe megérkezik az Ő segítségével. Ugyanígy segített rajtam is, és még sokakon, akik a bűn miatt nem tudtunk magunkon segíteni. Gyertek kiáltsunk Krisztushoz, Bartimeus szavaival: ,,Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam!”. Gyertek kérjük Istent, hogy bocsássa meg nekünk azt, hogy olyan sokszor magunk erejére támaszkodtunk, de mostmár tudjuk, hogy egyedül Nála van segítség. Arra kérlek titeket, hogy az áhítat után keressétek ki az énekeskönyvben a 461. számú énekünket, amely csodálatosan bíztat bennünket és emlékeztet Isten segítségére: ,,Mindig velem Uram, mindig velem, Még ha nem láthat is gyarló szemem, Azért ez énekem, Velem van Istenem, Velem van Istenem, Mindig velem.” Ámen.

Imádság

“Mennyei Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban áldunk és magasztalunk Téged! Arra kérünk, hogy könyörületességgel és irgalommal tekints erre a világra. Istenünk, ha akarnád a mi bűneink miatt haragodban elpusztíthatnál bennünket. Ha ránk nehezedhetne a Te kezed és elpusztíthatna egy szempillantás alatt, de mi iraglomért, kegyelemért kiáltunk! Istenünk adj nekünk még a Te türelmedből, azért Urunk, hogy megtérhessünk, Hozzád fordulhassunk, azért Istenünk, hogy meg tudd bocsátani a büszkeségünket, a gőgünket. Sokszor annyira önteltek voltunk és annyira mindentudók, semmitől nem féltünk, és meg voltunk győződve, hogy mi mindennel meg tudunk birkózni és minden problémát meg tudunk oldani. Urunk bevalljuk neked, hogy meghalad bennünket, ami most ezen a világon történik. Istenünk tudjuk, hogy nincs az az emberi erő amely szembeszállhatna ezzel a járvánnyal. Istenünk nincs az az ország, amely gyógyszerekkel, kórházakkal leküzdhetné, de ha Te akarod, megsegíthetsz bennünket! Urunk, éppen ezért kiáltunk Tehozzád, bocsásd meg, hogy még mindig vannak, akik saját erejükre támaszkodnak. Urunk taníts minket hozzád jönni, taníts minket benend bízni! Urunk, taníts minket mindent a Te kezedből elvenni, jó és rossz napokban egyaránt. Taníts minket elfogadni Istenünk a Te ítéletedet és büntetésedet is, bízva abban, hogy a megtérőkön könyörülsz. Urunk, kérünk téged, hogy légy azokkal,akik korházakban dolgoznak gyülekezetünkből, Istenünk tudod hogy olyan sokan vannak ápolók és orvosok is közülünk. Urunk úgy kérünk Téged, hogy segítsd meg őket, erősítsd meg szolgálatukban, amire Te hívtad el őket ezekben a nehéz napokban is. Urunk, köszönjük, hogy imádkozhatunk Olaszországért! Kérünk, hogy könyörülj meg rajtuk, mert Te látod, hogy koporsó koporsót ér és nagyon sok halott van, sok ember gyászol, sokan ember veszítette el a szüleit, nagyszüleit. Istenünk, annyian megkeseredtek ez a járvány miatt, Urunk kérünk téged, könyörülj meg rajtuk és tekints a mi országunkra is! Kérünk takarj be oltalmaddal, a Te szárnyaidat terjeszd ki népünk és anyaszentegyházad felé is, azért Urunk, hogy ne érjen bennünket ez a nyomorúság. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk a gyermekeinket, gyülekezetünket! Úgy hiányzik Istenünk a találkozásnak, az együttlétnek az öröme, de hisszük Urunk, ha Benned bízunk, Jézusunk, ha hozzád jövünk a mi szívünk teljességével, akkor megadod nekünk majd újból azt, hogy örömmel találkozzunk, hogy megteljenek Panit utcái sok-sok templomba igyekező emberrel, azért hogy dícsérjenek Téged és hálát adjanak a Te nagy Nevednek! Köszönjuk Urunk, hogy így kérhetünk, hogy tarts meg bennünket! Az Úr Jézus nevében Atyánk hallgass meg minket. Ámen!”

Áldás

Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen.

Az áhítatot begépelte Nagy Ingrid.