Amit a nehézség idején tudni kell!

Ézsaiás 26,12

Szeretett Testvéreim, ezekben a nehéz napokban egyre több embert látok elbizonytalanodni, egyre többen féltik az életüket, megélhetésüket, munkájukat, a fizetésüket, és egyre többen kérdezik, hogy mi lesz, mi fog történni, meddig tart majd ez a helyzet?

Ebben a bizonytalanságban engedjétek meg, hogy az Ézsaiás Könyve 26,12 -ből olvassam nektek Isten igéjét: „Uram, te szerzel nekünk békességet, hiszen mindent te tettél ami velünk történt."

Úgy látom nagyon sok ember életét, mint egy viharba keveredett hajót, és tudjátok, amikor az ember élete viharba kerül, nagyon sok minden átértékelődik, de nagyon sok minden ki is derül abból, amit addig nem láttunk, vagy nem akartunk látni. A viharban már nem számít a pénz, nem számít, hogy mekkora az otthoni plazma TV, egyáltalán nem számít, hogy milyen autó áll az udvaron, nem számít, hogy hova készültünk a nyáron nyaralni... Akinek az élete elbizonytalanodik, aki fölött elsötétül az ég, egyetlen egy dolgot szeretne csupán, hogy ússza meg a vihart, legyen végre mindennek vége. Lassan mi is így vagyunk ezzel, hogy azt szeretnénk, hogy legyen végre vége, akkor is, ha csak most kezdődött. Maradjunk egészségesek, legyünk valahogy túl a járványon, maradjon meg a belső lelki békességünk, ne veszítsük el a fejünket, és ne kezdjen el remegni a szívünk. Látjátok testvéreim, hogy Isten milyen könnyen rá tudja terelni a figyelmünket az igazán fontos dolgokra. A viharban nem csak átértékelődnek dolgok, hanem nagyon sok minden ki is derül. Elsősorban kiderül, hogy kinek van Istene, hogy ki az aki bele tud kapaszkodni mind a két kezével és erős hittel Isten jelenlétébe. Úgy félek attól, hogy nagyon sokan lesznek még a templomba járók közül is, akik majd kétségbeesnek, sírnak, akik majd elveszítik a reménységüket amellet, hogy naponta százszor fognak kezet mosni. Vajjon miért? Miért fognak kétségbe esni olyanok is, akik templomba jártak eddig? Testvéreim, a vihar a hit próbája, ahol kiderülhet, hogy eddig jó vallásos ember voltál, hogy mindeddig csak szokásoknak és megszokásoknak tettél eleget, vagy most fog örömödre kiderülni, hogy van egy élő Istened, van egy élő hited! Olyan Istened van, akivel személyes kapcsolatban vagy, ahogy Ézsaiás mondja, te is így tudod nevezni őt : ,, Uram"! Ő a te életednek Ura, egy olyan Úr, aki megismertette velünk az ő igéjén keresztül az ő szeretetét és hűségét. A Vele való kapcsolatodban nem ez az első vihar, amikor megtapasztalod azt, hogy szeret az Isten a bajban is! Vele megtapasztaltuk életünk eddigi nehéz napjaiban is, hogy Ő hűséges hozzánk, nem hagy el minket! Vajjon van-e olyan személyes Istene a te életednek, van-e élő Krisztusod, akinek átadtad a vezetést, és ma, épp ezért nem kell féljél, mert tudod, hogy nem te, hanem Ő vezet az életben. Drága Testvéreim, igaz ugyan, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek, és igaz ugyan, hogy olykor ismeretlen utakon vezet minket, de ne féljetek, mert ha ismeretlen úton is vezet, Ő világosítja meg az előttünk álló utat! Az Ő igéje igazi lámpás a sötétség idején!

Ma, szeretnék röviden két tanácsot adni, hogy elmondjam nektek, hogy mire van igazán szükségetek akkor, amikor viharba kerül az életetek. Az első dolog amire szükségetek lesz az az, hogy győzödjetek meg arról, hogy tényleg egy élő kapcsolatotok van Istennel. Mondjátok a 139. Zsoltár szavaival, hogy „Vizsgálj meg Istenem és ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat, nézd meg, hogy nem járok-e téves úton és vezess az örökkévalóság útján." Engedjétek, hogy Isten mepróbálja a ti hiteteket, engedjétek, hogy kiderüljön, hogy tényleg van-e élő kapcsolatotok Istennel! Engedjétek Testvéreim, hogy kiderüljön, hogy valóban Krisztus él-e benned és élsz-e te Őbenne? Derüljön ki, hogy az Övé vagy és Ő a tiéd! Drága Testvéreim, olyan jó lenne, hogyha teljes meggyőződésünk lenne arról, hogy te már elfogadtad a kegyelmet, és hogy bármi lesz is, te a Jézus krisztus tulajdona vagy, Ő pedig a Szentlelke által benned lakik. Olyan jó lenne, hogyha ezekben a napokban minden kétséget ki tudnátok zárni, minden bűnt meg tudnátok bánni és Krisztus vérével el tudnátok törölni, arra nézve, hogy semmilyen kétségetek ne legyen afelől, hogy ti élő kapcsolatban vagytok Istennel. Drága Testvéreim, tudjátok mit jelent, élő kapcsolatban lenni Istennel? Ez azt jelenti, hogy a vihar idején is olvasod a Bibliát, ez azt jelenti, hogy van benned éhség és szomjúság Isten igéje után. Ha ez nem így van, akkor tudd meg, hogy közötted és Isten között valamilyen baj van. Kérd az Urat, hogy adjon neked ilyen éhséget és szomjúságot az élő vizeknek a forrása után. Tudod mit jelent Testvérem, élő kapcsolatban lenni Istennel? Azt, hogy van imaéleted, hogy nem unottan mormolsz szavakat Istennek, hanem tudod dícsérni, magasztalni a nehézség idején is. Meg tudod köszönni neki azt is ami fáj, tudod magasztalni az Ő szent nevét, és van amit kérjél Tőle, van amiért hálát adjál Neki. Tudjátok, hogy mit jelent ma élő kapcsolatban lenni Istennel? Azt, hogy vágyódsz a testvérekkel való közösségbe. Azt, hogy nem akarsz magányos farkas lenni, vágyódsz arra, hogy valakit felhívjál, valakivel elbeszélgess, hogy legyen egy imatársad. Tudod mit jelent Testvérem az, hogy egy élő kapcsolatod van Istennel? Azt, hogy van benned egy vágy, hogy Isten igéit másokkal is megosszad, hogy másokat is biztassál, felemeljél, hogy bátorítsál ott, ahol nálad gyengébbek vannak. Az, hogy élő Istened van, és élő kapcsolatban élsz Jézus Krisztussal, azt jelenti, hogy van benned egy vágy arra nézve, hogy a legnehezebb időkben is engedelmeskedj Isten akaratának, és mindenben az Ő igéje szerint járj el. Ez az első dolog amit ma tanácsolok nektek, hogy engedjétek, hogy Isten megvizsgáljon Titeket és hadd derüljön ki, hogy van-e élő kapcsolatod Istennel, s ha nem, kérd az Urat, hogy adjon megtérést, kérd az Urat, hogy adjon megbánást a te szívedbe, kérd az Urat, hogy fordítsa te orcádat Ő hozzá és nézzen Ő is rád, hogy találd meg a te életed számára mától kezdve a te Krisztusodat.

A második tanács amit szeretnék adni Nektek az, hogy a nehézség, a viharok idején, legyen mindig egy igazi testvéred, barátod Jézus Krisztusban. Amikor az embernek az élete nehézségekbe kerül, amikor körülvesz a vihar, amikor úgy érzed, hogy minden olyan bizonytalan, akkor fontos, hogy ne egy részeges koma vígasztaljon, ne egy pletykás szomszédasszony legyen az, aki meghallgat, hanem egy drága testvér az Úrban! Legyen a vihar, a nehézségek idején egy igazi testvér akivel együtt tudsz imádkozni, még ha telefonon is, akivel együtt tudsz igét olvasni vagy megosztani, amikor erre szükséged van. Jaj annak az embernek, aki a nehézségben magára marad! Milyen jó lenne, ha a férjed, a feleséged lenne az a drága testvér Krisztusban, de ha nem így van, akkor kérlek Testvérem, hogy ne add fel! Ne maradj egyedül a viharban! Keress magadnak testvért, tapadj hozzá valakihez, aki erős a hitben, és egymás terhét hordozva, erősítsétek egymást. Drága Testvérem, Isten így tud békességet szerezni a te életedben, Ő így tud lecsendesíteni viharokat, hogy megajándékoz a Szentlélek és a testvérek jelenlétével. Legyetek nyugodtak, mert ahogy az ige mondja: mindent Isten tett, ami velünk történt! Ő, ha megsebez, be is fog kötözni, és ha összetör, meg is fog gyógyítani titeket! Az Úr neve legyen áldott! Keressétek meg az énekes könyvben azt az éneket, ami így kezdődik: „Mind jó amit az Isten tészen, szent az ő akaratja..." és énekeljétek el a belső szobátok csendjében. Ámen!

IMA: Drága Mennyei Atyánk, megváltó, szabadító Jézus Krisztusunk! Áldunk és magasztalunk téged a Te Lelked által, és dicsérjük szent neved, azért mert a legsötétebb napokban is ragyogsz életünk felett! A te igéd a legnagyobb bizonytalanságban is megnyutatja szívünket! Beismerjük előtted, hogy elhanyagoltunk Téged és a Veled való közösséget, sokszor választottuk helyetted a bűnt és élettelen bálványainkat, amelyek most elhagynak minket!Köszönjük azonban, hogy megváltottál és még szeretsz minket! Vizsgáld meg életünket, most amikor haragodban megpróbálod a népeket! Töltsd meg lámpásunkat olajjal, szívünket hittel, hogy el ne bizonytalanodjunk a nehéz napokban. Köszönjük a te jelenléted, és kérünk, hogy rendelj mindanyiunknak egy lelki testvért a járvány idejére. Drága Jézusunk legyél hozzánk irgalmas és járj közben érettünk, bűnös emberekért, az Atyánál, hogy a te kereszthalálod érdeméért könyörüljön meg rajtunk, bűnbánó gyermekein! Legyen áldott Istenünk a Te szent neved! Köszönjük, hogy Jézusért meghallgatsz! Ámen!

Begépelte: Borbély Zsombor