Diakónia - Házibeteg-gondozói szolgálat elindítása

Részletek

  • szombat, 2017. május 13. 11:00 - 13:00

2017 május 13-án a Diakónia Alapítvány, az Önkormányzat és a község református gyülekezeteinek összefogásával indul a házibeteg-gondozói szolgálat községünkben. A szolgálat irodája a mezőpaniti református gyülekezeti házban kap helyet. Az ünnepséget megtiszteli jelenlétével Kovács István egyházkerületi diakóniai tanácsos és Jakab István esperes úr is.