Házasok napja - Beszámoló

2018. febr. 3-án zajlott gyülekezetünkben a Házasok Napja rendezvény. A 2017-es családos táborban résztvevők azt a feladatot kapták KovácsTibor lelkipásztorunktól, hogy az elkövetkező táborig szervezzenek egy teljes napot felölelő alkalmat gyülekezetünk házasai számára. Ez a feladat valósulhatott meg Isten kegyelmének és a csoport ...

IFI - Focibajnokság

2018. február 10-én a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye szervezésében került sor a téli fcibajnokságra, amelynek a szentannai sportcsarnok adott otthont. Ifi csoportunk 11 legénye jelentkezett a mérkörzésre. Több mint száz fiatal társaságában zajlott az esemény, ahol csapatunk ugyan nem lépett dobogóra, de a bajnokság nagyszerű ...

Imahét 2018 - beszámoló

2018. jan. 22-28 között zajlott gyülekezetünkben az Egyetemes Imahét. Vendéglelkészek szolgálata által gyarapodhattunk lelkiekben és lehetőséget kaptunk Istentől arra, hogy gyülekezetünk kis csoportjai bemutatkozzanak. Hétfőn a nőszövetség, kedden és szerdán a kórus, csütörtökön a fiatalok, pénteken a házasok, szombaton pedig a Szela ...

Bonus Pastor - Országos találkozó

2018 jan. 19-21 között gyülekezetünkben zajlott a Bonus Pastor Alapítvány Országos Találkozója. Előadások, szolgáltok, beszámolók és bizonyságtételek várták az izgalmasnak ígérkező téma köré a résztvevőket. " A reménység fogjai" címmel, a Róm. 12. része alapján a reménységben ...

Karácsonyi üdvözlet

Ki fekszik a jászolban? Kedves barátom, ilyenkor karácsonyhoz közeledve a reklámoknak, különféle Tv műsoroknak, iskolai és templomi szerepeknek köszönhetően előtérbe kerülnek az ünneppel kapcsolatos szinte közhelyként ható igazságok: „ legyünk jobbak”, „szeressük egymást, mert karácsony a szeretet ünnepe”, „legyen ...

Ünnepi istentiszteletek időpontja

Dátum Alkalom Időpont Szolgál Dec. 24 Advent IV. vasárnapja de. 1100 lp. Kovács Tibor Dec. 24 Szenteste 1800 lp. Kovács Tibor Dec. 25 Ünnep I. napja de. 1100 lp. Kovács Tibor Dec. ...

Szeress és szolgálj!

Karácsony számunkra az egymásra való odafigyelést is jelenti. Ezt Krisztustól tanultuk, aki azért jött közénk, hogy szolgáljon és életét adja másokért. Gyülekezetünk ebben az évben is részt vett a Dorcas egyesület „Kék veder” programjában, és Isten iránti hálából, lelkes gyülekezeti tagoknak ...

Diakónia - Karácsonyi együttlét

2016 karácsonyán csak Kovács Tibor lelkipásztor testvérünk vett részt gyülkezetünk részéről a Diakónia Alapítvány karácsonyi ünnepélyén. Isten végtelen szeretetének köszönhetően az idén már gyarapodhatott küldöttségünk mert folyó év tavaszán egy nagy összefogással Panit ...

Adni jó!

„ Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.” Zsolt 16, 8 A karácsony egyik legfontosabb üzenete: ADNI. Krisztus nem azért jött közénk, hogy kérjen, hanem azért, hogy adjon. Adjon a betegeknek gyógyulást, az elkeseredett embernek reménységet, a bátortalannak erőt, ... semmink nincs amit ne Tőle kaptunk volna. Amikor legutóbbi diakóniai ...

Karácsonyi ünnepély

Az elmúlt napokban, hetekben nagyszerű érzés volt látni azt a lelkesedést amellyel gyülekezetünk különböző csoportjai készültek és készülnek a karácsonyra. Ünnep szombatján 18 órától egy szép és felemelő Krisztus dicsőítésre készülünk mindannyian: gyerekek, konfirmandusok, ifisek, presbiterek, kórustagok, ...