Életlánc Program - Mezőbodon

2018 október 7-én Mezőbodonba látogatott gyülekezetünk kórusa. A látogatásra a Reformáció 500. évfordulója alkalmából útnak indított Életlánc Program kapcsán került sor. Az ünnepi istentiszteleten Kovács Tibor lelkipásztor hírdette Isten igéjét, hansúlyozva, hogy Krisztus megváltása ...

Életlánc Program - 2018

2018. szeptember 23-án gyülekezetünkbe látogatott a mezősámsondi gyülekezet küldöttsége. A találkozásra a Reformáció 500-ik évfordulója alkalmából indított Életlánc Program keretében került sor. A program célja az egymás hite által való épülés és a hitélet kölcsönös ...

Festőtábor - 2018

2018 szeptember első hetében zajlott gyülekezetünkben a Maros-Mezőségi Művésztelep által szervezett festőtábor. Maros megyében a változásokat követően, Panitban került megrendezésre az első festőtábor 1997-ben. Azóta, egy rövidebb megszakítást kívéve, évről évre gyülekezetünk ad otthont ennek a rendezvénynek. A tábor ...

Vakációs Bibliahét - 2018

A nyári vakáció utolsó hetében zajlott a gyerekek számára szervezett „Bibliahét”. A várva-várt rendezvény több mint 130 gyereket csalogatott délutánról délutánra a templom udvarára. Bibliai állatokkal ismerkedve loptunk a jelenlévők szívébe egy-egy tanulságos bibliai történetet. Megtanultuk, hogy Isten küld, ...

Idősek vasárnapja

2018 újkenyér ünnepén került sor gyülekezetünkben az idősek vasárnapjára. A délutáni istentisztelet keretében fogadtuk idős testvéreinket. Kovács Tibor lelkipásztor a Zsolt. 128,5 alapján hangsúlyozta, hogy Isten szeretete életünk minden szakaszában meg tud örvendeztetni bennünket. Nem csak az ifjúkornak vannak örömei, nemcsak ...

Ifitábor

2018. augusztus 6-13 között zajlott gyülekezetünk ifitábora. A táborban vendégünk volt a Debreceni Református Kollégium nyolc diákja, valamint Győri József igazgató úr, kedves felesége, Kati néni és a Molnár házaspár Létavértesről. A tábor témája: „Emberek a kereszt körül". Egész héten azoknak a ...

Családos tábor - 2018

2018. július 23-30 között került megrendezésre gyülekezetünk családos tábora. Helyszínként még egyszer a bihari, lesi tó melletti Mahanaim táborhelyet választottuk, ahol kellő távolságra voltunk Panittól ahhoz, hogy el tudjunk szakadni az itthoni gondoktól, feladatoktól és nem mellékes dolog, hogy a tábor területén, térerő ...

Kórus - kirándulás beszámoló

Június 23-án, szombaton, reggel 8 órakor elindultunk a Mezőség fele. A jutalom-kirándulás résztvevői elsősorban a mezőpaniti kórus tagjai voltak, de csatlakozott néhány gyülekezeti tag is, meg persze a gyerekek csapata. Induláskor Kovács Tibor lelkipásztor az alázatosságról beszélt és Istentől kért áldást a kirándulásra. ...

Esperesi vizitáció - beszámoló

2018 május 8-án esperesi vizitációra került sor gyülekezetünkben. Nt. Jakab István esperes úr , Nagy Sándor egyházmegyei főgondnok, nt. Veress László misszió előadó, nt. Szabó Tünde katekétikai előadó és nt. Nagy Sándor számvevő érkeztek a vizitáló bizottsággal. Nt. Kovács Tibor lelkipásztor és ...

Várpalotai látogatás

2018 április 20-23 között gyülekezetünk 20 tagú küldöttsége Várpalotára látogatott az ottani testvérgyülekezet meghívására. A hét éve fennálló kapcsolat ideje alatt, a panitiak most jártak másodszor a dunántúli gyülekezetben. A több mint 11 órás út után rendkívül kedves ...