Szenteste

Karácsony szenteste az egyik legmegérintőbb alkalom gyülekezetünk életében. Ez az az istentisztelet, ahol minden és mindenki az értünk a mennyet, az angyalok dicsőségét, a trónust, az Atya közelségét, ... a mindent feláldozott és földre szállt Krisztust dicsérjük. Azt a mindmáig érthetetlen szeretetet, amely át és ...

Megvallották előttünk hitüket

2017 adventjében fogalmazódott meg először az ifi csoportban, hogy az adventi időszakban jó lenne minden vasárnap estére meghívni egy olyan testvért Krisztusban, aki bizonyságot tenne Isten munkájáról életében. Sok örömünk volt a találkozásokban, a bizonyságtételek egész fellege vett körül bennünket. 2018-ban is, adventhez ...

Karácsony a bóbitafészekben

Karácsonyra hangolódtak, az ünnepre készülődted gyülekezetünk legapróbbjai is. A bóbitafészek is a maga módján jelenítette meg Krisztus születésének csodáját. Kismamák és babáik gyűltek össze megszokott módon játszani, énekelni, kézimunkálni és bábozni Kovács Sarolta tiszteletes asszonnyal. ...

Krisztus az üveggyárban

A marosvásárhelyi üveggyár tulajdonosa, Lörincz Attila szolgálni, bizonyságot tenni hívta a gyári áhítatra gyülekezetünk ifijének Oltalom zenekarát és Kovács Tibor lelkipásztort. A korainak mutatkozó alkalom, bár némileg álmosan indult, Isten nagy erővel áldotta meg az ének és az ige szolgálatát. Öröm ...

Isten szeret! Isten gondoskodik!

Ebben az évben, Isten szeretete által és Hermann Metelerkamp támogatónk jóvoltából, boldoggá tehettünk még egy mozgásában korlátozott testvérünket. Egy újabb elektromos kerekesszéket adtunk át Nagy Jolán testvérünknek karácsony nagyhetében. Jolán néni több lábműtét után képtelenné ...

Adventi vásár

Gyülekezetünk nőszövetségi csoportja advent második vasárnapján jótékonysági vásárt szervezett templomunk felújításának támogatására. Több mint harminc gondos kéz dolgozott heteken át, hogy ez a gazdag alkalom megszülessen. A gyülkezeti terem körbe-körbe megtelt szebbnél-szebb és finomabbnál finomabb ...

Budafok - Testvéreink az Úrban

2018 advent második hétvégén röpke látogatásra érkezett hozzánk a budafoki testvérgyülekezet hét tagú küldöttsége. Megtisztelt jelenlétével Szász Lajos lelkipásztor testvérünk is, akit Nagy Péter nyugdíjba vonult lelkipásztor helyére választott meg a gyülekezet. A beszélgetések, a ...

50 éves a paniti iskola épülete

2018 november 18-án jubileumi ünnepélyre került sor a mezőpaniti Kádár Márton Általános Iskolában. Tanárok, diákok, volt tanárok, véndiákok, szülők, tanügyi, politikai és egyházi előljárok köszöntötték az iskolát épületének 50. születésnapján. A rangos eseményt Deák János ...

Nagy Péter lp. kibúcsúztatása

November 11-én két presbiter házaspár vett részt Nagy Péter, budafoki lelkipásztor kibúcsúztatásán. A nyugdíjba vonuló lelkipásztort, mint testvérgyülekezetünk lelkipásztorát ismerhettük meg 16 évvel ez előtt. A rendezvénysorozat délelőtt 10. órakor Nagy Péter utolsó szolgálatával kezdődött, melyen ...

Egyháztörténeti vetélkedő

2018 november 4-én a Kádár Márton Általános Iskola, a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye és gyülekezetünk közös szervezésében zajlott az egyházmegyei egyháztörténeti vetélkedő. 24 Maros megyei csapat jelenkezett a rangos eseményre amelynek témája: "Református fejedelmek" volt. A verseny szoros volt, végül a ...