Krisztus az üveggyárban

A marosvásárhelyi üveggyár tulajdonosa, Lörincz Attila szolgálni, bizonyságot tenni hívta a gyári áhítatra gyülekezetünk ifijének Oltalom zenekarát és Kovács Tibor lelkipásztort. A korainak mutatkozó alkalom, bár némileg álmosan indult, Isten nagy erővel áldotta meg az ének és az ige szolgálatát. Öröm ...

Isten szeret! Isten gondoskodik!

Ebben az évben, Isten szeretete által és Hermann Metelerkamp támogatónk jóvoltából, boldoggá tehettünk még egy mozgásában korlátozott testvérünket. Egy újabb elektromos kerekesszéket adtunk át Nagy Jolán testvérünknek karácsony nagyhetében. Jolán néni több lábműtét után képtelenné ...

Budafok - Testvéreink az Úrban

2018 advent második hétvégén röpke látogatásra érkezett hozzánk a budafoki testvérgyülekezet hét tagú küldöttsége. Megtisztelt jelenlétével Szász Lajos lelkipásztor testvérünk is, akit Nagy Péter nyugdíjba vonult lelkipásztor helyére választott meg a gyülekezet. A beszélgetések, a ...

Adventi vásár

Gyülekezetünk nőszövetségi csoportja advent második vasárnapján jótékonysági vásárt szervezett templomunk felújításának támogatására. Több mint harminc gondos kéz dolgozott heteken át, hogy ez a gazdag alkalom megszülessen. A gyülkezeti terem körbe-körbe megtelt szebbnél-szebb és finomabbnál finomabb ...

50 éves a paniti iskola épülete

2018 november 18-án jubileumi ünnepélyre került sor a mezőpaniti Kádár Márton Általános Iskolában. Tanárok, diákok, volt tanárok, véndiákok, szülők, tanügyi, politikai és egyházi előljárok köszöntötték az iskolát épületének 50. születésnapján. A rangos eseményt Deák János ...

Nagy Péter lp. kibúcsúztatása

November 11-én két presbiter házaspár vett részt Nagy Péter, budafoki lelkipásztor kibúcsúztatásán. A nyugdíjba vonuló lelkipásztort, mint testvérgyülekezetünk lelkipásztorát ismerhettük meg 16 évvel ez előtt. A rendezvénysorozat délelőtt 10. órakor Nagy Péter utolsó szolgálatával kezdődött, melyen ...

Egyháztörténeti vetélkedő

2018 november 4-én a Kádár Márton Általános Iskola, a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye és gyülekezetünk közös szervezésében zajlott az egyházmegyei egyháztörténeti vetélkedő. 24 Maros megyei csapat jelenkezett a rangos eseményre amelynek témája: "Református fejedelmek" volt. A verseny szoros volt, végül a ...

Gyermekkórus

Már több ideje terveztük gyülekezetünkben egy gyermekkórus elindítását. A vallásórára szépszámban járó gyerekek nagyon jó alapot képeztek erre nézve. Miután Zoltáni Attila kántor urunk gyülekezetünkbe érkezett, egyre közelebb kerültünk ahhoz, hogy ez az óhajunk is teljesüljön Isten ...

Holland ifi látogatása

2018. október 20-25 között az ifi vendégei voltak az amersfoorti testvérgyülekezet ifjúsági csoportjának tagjai. Hosszas előkészület és imádkozás előzte meg találkozásunkat, ugyanis sok áldást reméltünk ettől az együttléttől. Találkozásunk témája: „A hit gyakorlatban”. Szerettünk volna ...

Újabb elektromos kerekesszék

Újabb elektromos kerekesszéket adtunk át! Gyülekezetünk diakóniai szolgálatának célja, hogy minél több fogyatékkal vagy betegséggel élő testvérünknek adjuk vissza az életkedvét és győzzük meg arról, hogy jöjjön ki a házból, jöjjön közénk, jöjjön Krisztus közelébe! A mi Krisztusunk az ...