50 évesek találkozója

2017. augusztus 12-én került sor az 50 évesek találkozójára, amit a még mindig lelkes és fiatalos csapat a templomban is megünnepelt. Hálát adni érkeztek Isten házába, megköszönni mindazt a jót, amit Isten az elmúlt évtizedek alatt adott nekik. Kovács Tibor lelkipásztor az Ézsaiás próféta szavaival köszöntötte az ...

Sola gratia - három generációs interjú Isten kegyelméről

Egyedül kegyelemből! - „ ... legyetek jók, fogadjátok be Jézust, arra van szükségetek!” A mezőpaniti id. Nagy György (84) és neje, Nagy Erzsébettel (83) beszélgetünk, majd megkérdezzük ifj. Nagy Györgyöt és négy lánya közül Krisztát, hogy hol és hogyan ismeték meg Krisztus megváltó kegyelmét? - Kedves Erzsi ...

Beszámoló a családos táborról

2017. július 3-11. között zajlott gyülekezetünk családos tábora a lesi tónál. Több mint hetvenen vettek részt az eseményen, szülők és gyerekek egyaránt. A hét témája " A házasság négy évszaka" volt. A résztvevő felnőttek a házasság telének ridegségéről és dúrvaságáról,a ...

Jakó Sándor kántor kibúcsúzott gyülekezetünkből

Mindenkit váratlanul ért a hír, hogy Jakó Sándor kántor úr, alig hét hónapos szolgálatát követően, a vasárnap délelőtti istentisztelet keretében elköszönt gyülekezetünktől. A kántor úr az elmúlt héten meghívást kapott a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöki ...

Ifjúsági focibajnokság - Mezőbánd

2017. június 24-én szervezték meg a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye ífjai számára a IV. Mezőbándi Sportnapot. Gyülekezetünk 14 tagú focicsapattal képviseltette magát a mérközésen másik kilenc gyülekezet csapatával együtt. Isten segítségével és a csapat összetartó és jól összehangolt ...

Kiskonfirmandusok bizonyságtétele

2017. június 16-án egy nyílt kátéórán, a presbitérium valamint a szülők jelenlétében tettek bizonyságot az I. éves konfirmandusok mindarról, amit az elmúlt egy évben megtanultak. Kovács Tibor lelkipásztor igével köszöntötte az egybegyűlteket és arra figyelmeztetett, hogy mindannyiunknak hitbeli kötelességünk Isten ...

A mezőbodoni testvérek látogatása

Folyó év június 18-án a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye által meghírdetett Reformációi-Életlánc program keretében gyülekezetünkbe látogatott a Mezőbodoni Református Egyházközség 67 tagú küldöttsége, közöttük a gyülekezet vegyeskara és gyermekekből álló furulyás csoportja. A ...

Egyházmegyei kórustalálkozó

Gyülkezetünk kórusa, Jakó Sándor kántor úr vezetésével az utóbbi két vasárnap háromszor is szolgálatot végzett Isten dicsőségére. Pünkösdben a paniti gyülekezet ünnepét tették szebbé, azt követően pedig a kórus első alkalommal vett részt kilenc másik kórus mellett a marosvásárhelyi Gecse ...

Amersfoorti testvérek látogatása

2017 május 20-23. között gyülekezetünkbe látogatott az amersfoorti testvérgyülekezetünk tíz tagja. Vasárnap délelőtt a közös imaközösséget követően, W. J. Dekker lelkipásztor hírdette az igét a II. Kir. 22. része alapján. Köszönetet mondunk Balogh Csaba teológiai tanárnak a fordításért. Vasárnap este ...