"És ez mire jó?"

Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük a üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által. I. Thessz. 5,9

Sokszor hallottam a kérdést a diákok ajkán: „ és ez mire jó?" Ugyanezt kérdezzük amikor olyan tárggyal vagy eszközzel találkozunk amiről nem tudjuk, hogy mire kell használni. Csak az az igazán hasznos és fontos aminek valamilyen rendeltetése van. Az ige az életünknek szegezi a kérdést: a te életed mire jó? Mi a rendeltetése? Mire használható? Csak egy rongy vagy a világ kezében? Egy haszontalan eszköznek érzed magad? Egy jelentéktelen fogaskerég a nagy idődarálóban?

Nemrég egy múzeumban jártam és az idegenvezető egy furcsa eszközről kérdezte meg, hogy mit gondolunk, hogy a múltban mire használták? Senki sem tudta megmondani. A legjobban talán az tudná, aki megtervezte, legyártotta és használta, gondoltam magamban. Isten tervezte meg az életed, Ő alkotott téged, Ő rendelt arra, hogy naggyá tedd a nevét az emberek előtt, és tudd meg, hogy használni akar! Azt szeretné, ha egy áldott eszköz lennél a kezében itt a földön.

Rendeltetésünk csak a földi életünkre vonatkozik? Pál apostol írja: „Minden embernél nyomorultabbak vagyunk, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban." I.Kor.15, 19. Arra rendelt, hogy nyertesek legyünk, „ elnyerjük az örök üdvösséget". Erre voltunk teremtve, ez adhat célt és értelmet az életünknek. Jézus Krisztusban egy nyertes harcra kapunk meghívást, a teljes győzelemre, amely átvezet az örök üdvösségbe.

Az ige arra is figyelmeztet azonban, hogy mire nem voltál rendelve. Sok ember, sajnos, nem tölti be eredeti rendeltetését. Olyan életet élnek, mint amikor valaki a gereblyét akarja fésűként használni. „Mert nem haragra rendelt minket..." - olvassuk. A szeretetre teremtett szívünket haragra használjuk. A békességre teremtett lelkünket arra, hogy háborúskodjunk. Élj Istentől kapott rendeltetésednek megfelelően!